woensdag, februari 10, 2021

Vertrouwen Bouwen Wereldwijd

In september 2019 is IofC Internationaal van start gegaan met een Trustbuilding Programma. Het doel van het initiatief is om meer doelbewust gebruik te maken de expertise die het wereldwijde team van IofC heeft opgebouwd als het gaat om het creëren van vertrouwen, sinds lange tijd een van de kernpunten van IofC. Dat doet ze samen met het Fetzer Instituut in Amerika. Het eerste jaar werd gebruikt om in drie landen een proef uit te voeren. Nu gaat het initiatief de volgende fase in met programma’s in vier nieuwe landen. Hieronder een verslag van Willem Jansen die hierbij actief is betrokken.

De kop is eraf. Drie IofC teams in Quebec, Parijs, en in verschillende steden van Kenia hebben ruim een jaar succesvol aan vertrouwen gebouwd. Vier nieuwe teams staan in de startblokken om hun voorbeelden te volgen. In Australië, Indonesië, Nepal en Zuid-Afrika gaan de teams aan de slag om mensen bij elkaar te brengen die elkaar niet zomaar zouden ontmoeten, laat staan een langere relatie met elkaar aangaan. Kortom, het Trustbuilding Programma (TBP) gaat een nieuwe fase in.

Het Keniaanse team kan met trots terugkijken op mooie bijeenkomsten tussen moslims en christenen in Garissa en Mombassa. Zo is er rond de universiteit van Garissa een dialoog-wandeling opgezet langs de plaatsen waar terroristen christelijke en islamitische studenten vermoordden. De route helpt de wonden van die daad te zien en te helen en de toekomst voor alle betrokkenen te openen. En het team in Kenia gaat na de pilot-fase van het TBP door. Op het moment van schrijven, zijn de bekende imam Ashafa en de pastor James op bezoek in Kenia om verschillende groepen te trainen bij vredesopbouw. In vijf andere steden gaat het team aan de slag met de ervaringen uit Garissa en Mombassa. Dergelijke volhardende verhalen zijn ook te vertellen over de projecten in Parijs en Quebec. 

Als één van de leden van de Planning Groep zag ik vele mooie voorstellen voor de tweede ronde de revue passeren. Australië was één van de projecten die eruit sprong. Daar wil het ambitieuze team de oorspronkelijke en latere bewoners bij elkaar brengen voor eerlijke gesprekken over de wonden uit het verleden. De ‘Sorry-Day’ waarbij IofC nauw betrokken was, is bij velen bekend. De regering bood officieel haar excuus aan voor het leed dat de Aboriginals was aangedaan. Dit project wil verder gaan. Ook in Nepal en Zuid-Afrika brengen de IofC teams groepen in de samenleving bij elkaar, komen pijnlijke geschiedenissen van etnisch en racistisch geweld aan de orde. Hoopvolle projecten van onderop, beginnend bij families in Johannesburg en Katmandoe.

Zelf mag ik wat mee gaan denken met het nieuwe team van Indonesië. Deze dagen staat onze geschiedenis met Indonesië weer extra in de belangstelling door Revolusi van David van Reybrouck. En dankzij een mooie nalatenschap van een Nederlandse IofC echtpaar kunnen we het IofC team in Indonesië een viertal jaren ondersteunen. Ze hebben ambitieuze plannen voor vijf steden in dat immense eilandenrijk. Interreligieuze en interetnische spanningen gaan deze jonge moslims en christenen overigens niet uit de weg. Met bord- en kaartspelen en met behulp van artikelen in de media stellen zij vooroordelen en misverstanden aan de kaak.

Het handboek van Rob Corcoran over Trustbuilding gaat het Indonesische team net als de meeste andere teams uit Australië, Zuid-Afrika en Nepal vertalen naar hun eigen context. Ook leren deze nieuwe teams veel van hoe de eerste lichting uit Kenia, Frankrijk en Canada het hebben aangepakt. Internationale trainers gaan deze groepen helpen om trainers op te leiden. Daarnaast worden er vanuit IofC internationaal, hand- en spandiensten verleend aan de fondswerving en evaluatie van de projecten. Zo ontstaat er een internationale gemeenschap die van elkaar de kunst afkijkt van het bruggenbouwen, een community of learning. En daarmee krijgt IofCinternationaal weer wat meer kleur op de wangen als wereldwijd netwerk van bruggenbouwers.

Willem Jansen