vrijdag, 11 juli, 2008

De schaduwkanten van de geschiedenis van zijn volk onder ogen zien. Dat wil de Japanse professor Takamitsu Muraoka, tot voor kort hoogleraar Hebreeuws in Leiden. Hij sprak hierover op 26 november 2003 in Den Haag. Zijn nederige houding was een uitdaging voor de aanwezige Nederlanders. Niet alleen om zijn uitgestoken verzoenende hand te aanvaarden, maar ook om moedig de eigen schaduwkanten tegen het licht te houden. Hieronder treft u een samenvatting van de lezing.

vrijdag, 11 juli, 2008

Toespraak van prof.dr. Takamitsu Muraoka in het centrum van Initiatives of Change in Den Haag.

vrijdag, 11 juli, 2008

Na 11 september is de wereld dramatisch veranderd, gelooft professor Nasr Abu-Zayd, hoogleraar islamitische studies in Leiden. Het Amerikaanse volk is getraumatiseerd, vernederd en onzeker gemaakt. De islam wordt gezien als belangrijkste bron van terrorisme en alle moslims, wat ook hun achtergrond of identiteit, zijn verdacht.

vrijdag, 11 juli, 2008

In de gespreksgroep ‘de islam in een seculier Europa’ trad naast professor Abu-Zayd dr. Jan Slomp, islamoloog, als co-referent op. Slomp haalde het boek van Samuel Huntington aan, The Clash of Civilizations.

vrijdag, 11 juli, 2008

Renée Jones-Bos, mensenrechtenambassadeur, ministerie van Buitenlandse Zaken, ging in op de relatie tussen mensenrechten en veiligheid.

vrijdag, 11 juli, 2008

Samenvatting toespraak van prof. Paul de Waart, emeritus hoogleraar Volkenrecht, op de conferentie 'Veilig leven in een onveilige wereld?' op 17 mei 2003 in de Geertekerk in Utrecht

vrijdag, 11 juli, 2008

Kathleen Ferrier, Tweede-Kamerlid voor het CDA, heeft zich als coördinator van Samen Kerk in Nederland (SKIN) acht jaar beziggehouden met de culturele inburgering van zo’n 60.000 migrantenchristenen, die komend uit alle delen van de wereld hier op waardige wijze hun weg proberen te vinden.

vrijdag, 11 juli, 2008

In de gespreksgroep culturele integratie nam, omdat Kathleen Ferrier plotseling weg moest, ds. Willem Jansen uit Den Haag, haar plaats in. Ds. Jansen is door de Hervormde kerk vrijgesteld voor het contact met migrantenkerken en moslims.

vrijdag, 11 juli, 2008

Op 17 mei 2003 vond in de Geertekerk in Utrecht een conferentie plaats met het thema 'Veilig leven in een onveilige wereld?'
Het bijzondere was dat deze dag niet alleen georganiseerd werd door Initiatives of Change.
Drie organisaties, die zich vooral bezighouden met interreligieuze dialoog, namen deel aan
de voorbereiding en uitvoering:
World Conference on Religion and Peace (WCRP),
International Association for Religious Freedom (IARF) en United Religions Initiative URI). Dit is een algemeen verslag. Verder vindt u op deze site samenvattingen van de toespraken en verslagen van de werkgroepen.

vrijdag, 11 juli, 2008

Michael Henderson, journalist en schrijver uit Engeland, over vergeving en hoe de vicieuze cirkel van haat en wraak doorbroken kan worden.

Pagina's