maandag, 29 december, 2014
Dorothy Tingu with children of emprisoned women

Al 24 jaar zijn Hester Mila-Groeneweg uit Voorhout en Dorothy Tingu uit Kamala, Oeganda, verbonden met elkaar door het internationale netwerk Creators of Peace.

dinsdag, 09 december, 2014
Mannen van Brazilie

Op verzoek van enkele Latijns-Amerikaanse diplomaten die nieuwsgierig waren naar de geschiedenis...

donderdag, 20 november, 2014
Експерти з ненасильницької комунікації у Новогродівці, Донецька обл.

Deskundigen in geweldloze dialoog hebben op 16 oktober een dialoogbijeenkomst georganiseerd in Donetsk...

donderdag, 20 november, 2014
'10 remote minutes' in UN Geneva office

Drie Zweedse teamleden van Initiatives of Change traden in het VN hoofdkwartier op met een sketch van tien minuten...

woensdag, 22 oktober, 2014
Foto Aad Burger en de zoon van de Tolon Na bijgesneden horizontaal

Onverwacht kreeg Aad Burger bezoek van de zoon van de Tolon Na, met wie hij zo'n 60 jaar geleden in Ghana samenwerkte...

maandag, 22 september, 2014
Strijkorkest De Haagse Beek

Van de duizenden mensen die Den Haag bezochten op de internationale dag van de vrede, vonden 1600 ...

dinsdag, 16 september, 2014

Begint vrede met verandering van een individu of met verandering van de grote structuren?

maandag, 15 september, 2014
Wim en Adrie Lindeijer delen hun ervaringen met een Japanse schoolklas

Dialoogbijeenkomst Nederland-Japan-Indonesië Geweld van nu vindt vaak zijn oorsprong in wonden die in het verleden geslagen zijn. Om genezing te bewerkstelligen is er soms geen andere weg dan om terug te gaan naar het verleden. Dat geldt voor individuen, maar ook voor landen.De gevolgen van twee oorlogen in Nederlands-Indië bemoeilijken de verhouding tussen Nederland, Japan en Indonesië. De stuurgroep Nederland-Japan-Indonesië probeert door dialoogbijeenkomsten te werken aan een toekomst van vrede op basis van begrip en verzoening.De 17de dialoogbijeenkomst vindt plaats op 11 oktober 2014 in De Voorhof in Voorburg. Kijk hier voor meer informatie en de uitnodiging.

maandag, 15 september, 2014

De kinderen zijn weer vertrokken, de spandoeken weg en het keukenpersoneel is uitgerust nadat ze acht dagen lang de maaltijden verzorgden voor maar liefst...

woensdag, 10 september, 2014
Professor Andrei Zubov

Inwoners uit Oost- en West-Oekraïne en de Krim hebben deze zomer een gezamenlijke beginselverklaring

Pagina's