maandag, juli 13, 2020

De webredactie heeft Anubhav Kandpal, oprichter/directeur van Conscious Kitchen en samen met Yannik Bergmann van Soil & Sun Kitchen, gevraagd de filosofie erachter toe te lichten als bijdrage voor Op zoek naar perspectief.

Wilde bloemen in de bermBodem als basis

De bodem is de basis van alle landbouw. Om de wereldbevolking te kunnen voorzien van gezond voedsel, is een gezonde bodem nodig. In de moderne tijd is men de bodem gaan zien als een grondstof die naar believen geëxploiteerd kan worden, meer dan de bodem aankan.

Naarmate de vraag naar voedsel toenam, ontdekten we manieren om sneller, efficiënter en in grotere hoeveelheden voedsel te produceren. Nieuwe technologieën werden ontwikkeld, zonlicht werd vervangen door kunstlicht en de bodem werd versterkt met industrieel geproduceerde meststoffen om de opbrengst te maximaliseren. In de ontwikkelde wereld is er zodoende een overvloed aan voedsel. Maar dit heeft een prijs.

Voedselverspilling neemt toe. Vroeger kon men zich het niet veroorloven voedsel weg te gooien zoals in de crisis van de jaren 30 in de vorige eeuw. Nog steeds respecteren de inheemse volkeren het land en de aarde te veel om voedsel te verspillen. Zij weten wat  schaarste is en weten hun voedselvoorraden ten volle te benutten. Omdat we in de westerse wereld geen schaarste kennen, wordt er hier gedachteloos veel voedsel weg gegooid. 

Onze bodem wordt uitgeput of is dit al. We hebben veel uit de bodem gehaald, maar niet genoeg terug gegeven om die gezond te houden.  De bovengrond, het rijk aan voedingstoffen organische deel, is in honderden tot duizenden jaren onder natuurlijke omstandigheden gevormd. In het verleden zijn beschavingen ineengestort omdat deze bovengrond uitgeput raakte. (1) Men neemt aan dat de ineenstorting van de Sumerische beschaving ten dele te wijten is aan de verwoestijning van de bovengrond. (2)  Onderzoekers geloven dat dit ook het einde van de Maya beschaving inluidde. Toen hun rijk zich uitbreidde, nam de uitputting van de bovengrond toe. (3) Ontbossing leidde tot een vermindering van de jaarlijkse regenval, en gekoppeld aan de erosie had dit een desastreus effect op de voorraad koolstof in de bodem, waarvan die nog steeds aan het herstellen is. (4)

De gangbare landbouw put de bodem uit, omdat die telkens opnieuw beploegd en beplant moet worden. Als de bovengrond door uitputting en erosie eenmaal vernield is, is een lang proces nodig om die weer gezond en vruchtbaar te krijgen. Duurzame methodes helpen de erosie te beperken en het organisch materiaal in de bodem weer op te bouwen door het gebruik van afdekgewassen. (5)

Als Bodem&Zon Keuken (Soil&Sun Kitchen) willen we over deze kwesties bewustwording bevorderen door maaltijden met een boodschap te serveren (Meals with a Message). Of het nu gaat om onze catering dienst, onze vegetarische kook workshops of onze teambuilding activiteiten, in alles streven we ernaar onze verhouding tot voedsel te herstellen. We kopen zoveel mogelijk lokaal in om de CO2 voetafdruk van onze maaltijden laag te houden. Tegelijkertijd gebruiken we producten van het seizoen omdat die goed zijn voor de immuniteit en ook passen bij onze voeding behoeftes, die van seizoen tot seizoen wisselt.

Doordat we bij alle activiteiten ook ons verhaal vertellen, proberen we zo veel mogelijk mensen bewust te maken van het voedsel dat ze tot zich nemen. Waar het vandaan komt en wat het effect van het productieproces is. Deze bewustwording kan actie bewerkstelligen. Gezamenlijke actie is wat we nu nodig hebben. Dat is de enige manier om verandering te realiseren.


Anubhav Kandpal

Contactsoilandsunkitchen@gmail.com

Bronnen:

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Soil_fertility#Soil_depletion
  2. http://www.prout.org/pna/foodvsfeed.html
  3. http://faculty.bennington.edu/~kwoods/classes/env%20hist%20ag/readings_11/Beach%20et%20al.%20-%202006%20-%20Impacts%20of%20the%20ancient%20Maya%20on%20soils%20and%20soil%20eros.pdf
  4. https://www.futurity.org/deforestation-maya-soil-carbon-1843412/
  5. https://en.wikipedia.org/wiki/Topsoil#Erosion