donderdag, juli 3, 2014

‘Oude systemen kraken, nieuwe initiatieven ontstaan. Initiatives of Change wil een plek zijn waar deze initiatieven handen en voeten krijgen. Wat is er nodig om dat te bereiken? Kom ook, denk en doe mee!’ Met deze oproep werden mensen uitgenodigd voor het visieweekend van Initiatives of Change(IC) op 21 en 22 juni. Om mee te denken en mee te doen kwamen 24 mensen naar het conferentiecentrum Fredeshiem, gelegen in de bosrijke omgeving van landgoed de Eese, even buiten Steenwijk.

Quote in the woods around the conference centre. Life can only be understood backwards - but it must be lived forwards.

Voor aanvang van het weekend kregen de deelnemers de vraag: Wanneer is het weekend voor jou geslaagd? Een samenvatting van het antwoord op zaterdagochtend luidde: wanneer er mensen (in groepen) zijn die iets willen doen en daar met hart en ziel mee aan de gang gaan. In de laatste sessie bleek dat dit doel bereikt was: iedereen zat in kleine groepjes plannen te maken voor datgene dat hun hart sneller deed kloppen. De vele, vaak ludieke, oefeningen vormden een voedingsbodem voor het ontstaan van deze initiatieven. Bhav Patel, ervaren facilitator, bijgestaan door Willemijn Lambert, leidde het weekend. Zoals een Open Space sessie waar minstens tien onderwerpen werden aangeboden door de deelnemers om over verder te praten, als ook de vele kleine groepsgesprekken.

Tijdens zijn inleiding keek Menso Fermin, voorzitter van de stichting Initiatives of Change, terug op onze geschiedenis. De Oxfordgroep begon met de nadruk op persoonlijke verandering en de initiatieven die daaruit voortvloeiden. Elkaar en anderen uitdagen om pionier te zijn. In de loop der jaren is er veel veranderd in de wereld, en daar heeft Morele Herbewapening en nu IC ook een bijdrage aan geleverd, verzoening in Europa, onafhankelijkheid in Afrika en Azië – de initiatieven hebben zich uitgebreid naar alle continenten. In Nederland is een gezamenlijk doel lastiger te definiëren.

Fermin refereerde aan in het recente verleden gemaakte plannen die niet zijn uitgekomen: verwachtingen van wie wat zou gaan doen, in welke stijl, over samenwerking. Door de digitalisering hebben we nieuwe sociale levens erbij, en IC wordt één van vele verplichtingen. Als je iets op papier zet wordt het rigide, dan is het niet meer inspirerend. ‘IC is begonnen als netwerk, via organische groei. Passie staat op gespannen voet met structuur. IC moet ten dienste staan van mensen. Er moet ruimte zijn – we leggen niets op. Het eigenaarschap moet terug naar waar het thuis hoort, bij mensen zelf’, aldus Fermin.

Participants look at the notes from small group conversations

En dat bleek het geval te zijn. Verschillende initiatieven, al bestaande of nieuwe, werden met veel overtuiging gepresenteerd. Amsterdamse vrouwen zijn van plan Creators of Peace Circles te organiseren in hun stad rond het thema ‘Amsterdamse tolerantie’. Anderen willen een ‘Pro-Action Café’ opzetten om sociaal ondernemerschap te stimuleren. Andere ideeën: het aanpakken van rassendiscriminatie samen met de groep die vorig jaar de avond over het slavernijverleden georganiseerd heeft; regionale bijeenkomsten; vertoningen van de film ‘Beyond Forgiving’ bij mensen thuis; verder gaan met de levensverhalen; een telefoonkring opzetten om mensen gelegenheid te geven hun ervaringen te delen.

Een groepje vormde zich rond de sociale media: behalve het verbeteren van de eigen website is het idee om van de Facebookpagina van IC een bruisender medium te maken. De grootste groep had zich geschaard rond het idee ‘Vrienden van Amaliastraat 10’. Deze ‘vrienden’ zouden kunnen helpen dingen te organiseren, gastheer of gastvrouw zijn bij evenementen, kortom Amaliastraat 10 te maken tot een inspiratieplek voor velen.

‘IC is van jou, IC ben jij’ was het motto van dit weekend. Ook als je er niet bij kon zijn, kun je meedoen. Heb je een idee of ben je enthousiast om bij een van de bovengenoemde ideeën aan te haken? Laat het ons weten via het contactadres op deze website.