woensdag, december 8, 2021

VN-Prijs voor IofC's Trustbuilding Programme

Klik hier voor meer informatie over het Trustbuilding programma

In Dubai ontving Talia Smith als programma manager van het Trustbuilding Programme (TBP) op 18 november jl. de Intercultural Innovation Award. Voor deze prijs van de Verenigde Naties' Allience of Civilizations, financieel ondersteund door de BMW-groep, meldden zich 1.100 kandidaten uit 120 landen. Het TBP was één van de tien finalisten en krijgt hiervoor een geldbedrag van 20.000 USD.

Het TBP werd geprezen vanwege haar constructieve aanpak van onderop, want vanuit de gemeenschappen zelf, de pedagogische en intergenerationele aanpak. Ook het onderliggende handboek en de manier waarop de projecten worden geëvalueerd en opgevolgd waren de jury opgevallen.

In een feestelijke IofC-bijeenkomst op 30 november ter gelegenheid van dit succes, feliciteerde Suresh Vazirani als afzwaaiend voorzitter  van Initiatives of Change International het TBP-team met deze mooie erkenning. De nieuwe voorzitter Gerald Pillay sloot aan bij de gelukwensen van Vazirani en noemde IofC in dit kader 'a movement of honest brokers', een beweging van eerlijke tussenpersonen. Tijdens deze online-bijeenkomst werd een lijst van gulle gevers aan het TBP met naam en toenaam gepresenteerd. Ook tijdens deze bijeenkomst zelf doneerden deelnemers geldelijke bijdragen in de zogenaamde zoom chat-functie. Een nieuwe trend?

In onze reguliere TBP Planning Group vergadering op 2 december vertelde Talia Smith over hoe IofC verder was opgevallen tussen de vele kandidaten door haar lange staat van dienst vanaf de Oxford Groep, MRA en nu IofC, de relatie tussen persoonlijke en maatschappelijke verandering, het aanpakken van historische wonden. Inhoud en financieel onderhoud gaan hand in hand.

Ik vroeg Smith hoe zij het vindt dat de VN in deze prijs samenwerkt met de BMW-groep, past dat wel bij IofC? Smith, de integriteit zelve, had daar geen moeite mee. Haar was juist de oprechte en  eerlijke houding van de BMW-vertegenwoordiger opgevallen. De automaker ondersteunt volgens Smith namelijk ook lokale interculturele initiatieven.

Het is zelfs voor mij begrijpelijk dat IofC ook financieel duurzaam moet leren zijn. Dat is immers één van de doelen van het TBP. En daarvoor helpt zo’n prijs. 

Willem Jansen, begeleider Trustbuilding Programma
Foto: IofC International TBP