woensdag, mei 12, 2021

Voorjaarsactie 2021 | Bruggen slaan in een verdeeld land: Indonesië

'Het verleden genezen, hoop voor de toekomst'

De sobere, doch indrukwekkende 4 mei herdenking 2021 had een boodschap die in vele toonaarden klonk, namelijk dat we de verhalen moeten blijven vertellen. Schrijfster Roxane van Iperen hekelde in haar 4 mei toespraak ‘Stemmen uit de diepte’ de oppervlakkigheid van ons ‘opbeurend zelfbeeld gebaseerd op niet-weten’. Het is nodig dat we afdalen in de geschiedenis – en in onszelf – hoe pijnlijk dat ook is, meent ze. En wat doen we met de verhalen waarin Nederland niet slachtoffer is, maar dader? Amara van der Elst liet in een prachtig gedicht zien hoe twee verhaallijnen, die van Nederland en die van Indonesië, in haar samenkomen. ‘Er zijn wonden onder de huid die niet helen, nog honderden ongehoorde verhalen te delen.’
 
In deze brief richten we de blik op Indonesië waar het team van Initiatives of Change bezorgd is over de toenemende politieke polarisatie, het geweld en de onverdraagzaamheid tussen religieuze, etnische, economische en sociale groepen. Om vertrouwen te kweken en samenhang in de samenleving te scheppen is het Indonesische team gestart met het zogeheten ‘Trustbuilding programma (TPB)’. Het motto is ‘Het verleden genezen, hoop voor de toekomst’. Met name de moslim-christen relaties staan in Indonesië onder grote druk. Het TBP probeert daar bruggen te slaan tussen vooral jongeren en wel op vijf verschillende locaties, met name in Makassar.
 
Op 25 april was de feestelijke presentatie met zo’n 100 deelnemers. Een deel van hen was fysiek aanwezig in een pesantren (islamitische school) nabij Jakarta. Een deel deed via Zoom mee vanaf steden op verschillende eilanden inclusief Papoea, waar het programma ook tegelijkertijd van start zal gaan. De enkele Nederlanders die via Zoom deelnamen waren getuige van een goed georganiseerde bijeenkomst door een enthousiast en zeer betrokken team, dat al een zekere ervaring heeft met het opzetten van constructieve dialogen, maar met het TPB in een hogere versnelling wil gaan.
 
In Nederland is er momenteel veel belangstelling voor ons koloniale verleden. Het boek ‘Revolusi, over Indonesië en het ontstaan van de moderne wereld’ door David van Reybrouck is een bestseller. Dit boek is zeker voor Nederlanders een pijnlijke afdaling in de geschiedenis. Hoe heeft ons kleine land dit enorme eilandenrijk zo lang onder de duim kunnen houden? Toch door veel geweld en een verdeel- en heersbeleid? Van Reybrouck meent dat de verdeeldheid die heerst in Indonesië nog steeds een gevolg is van die politiek. Door het Indonesische IofC team te steunen in het Trustbuilding programma kunnen we iets doen aan het herstellen van de eenheid in het land.
 
Vanuit Nederland wordt het project begeleid door Willem Jansen, die lid is van de internationale TPB-planningscommissie. Dit Indonesische project duurt drie jaar en kost in totaal ongeveer € 82.000,-, waarvan ruim de helft al is bijeengebracht. Wilt u dit project ondersteunen dan kunt u uw donatie(*) overmaken naar:

Nederlandse Stichting Initiatives of Change
IBAN: NL49ABNA0257621202
onder vermelding van: TPB Indonesië
U kunt uw donatie ook direct overmaken via deze Donatielink
 
(*) Giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
 
Met een hartelijke groet,
Willem Jansen, programma coördinator IofC NL
Hennie de Pous–de Jonge, secretaris bestuur IofC NL