woensdag, mei 3, 2017

Zo’n 700 voortrekkers uit 43 landen werkten samen aan een nieuwe, sociale economie tijdens het New Economy and Social Innovation Forum in Malaga. Christiaan Groen nam deel namens Initiatives of Change en verzorgde er een workshop. Lees hier zijn verslag over de conferentie.

NESI‘De nieuwe economie is hier en nu,’ riep Diego Isabel La Moneda de zaal toe, tijdens de opening van het New Economy and Social Innovation Forum (NESI). In de zaal was de energie tussen de deelnemers voelbaar. Ik voelde, als deelnemer en medeorganisator, dat we met iets bijzonders bezig zijn. Vanuit alle uithoeken van de wereld waren in april ruim zevenhonderd mensen samengekomen in Málaga voor dit forum.

De deelnemers en co-organisatoren vertegenwoordigden een breed scala van ngo’s en andere, ook commerciële, initiatieven op het gebied van de “nieuwe economie”. Ook vertegenwoordigers van universiteiten, de overheid en de Europese Commissie waren aanwezig. Het doel was om een volgende stap te zetten richting een nieuwe, sociale en duurzame economie door zoveel mogelijk mensen en initiatieven aan elkaar te verbinden. Initiatives of Change was mede-organisator vanuit het programma Trust and Integrity in a Global Economy (TIGE).

Manifest voor duurzame toekomst

Initiatiefnemer Diego Isabel La Moneda verzorgde de opening met een theaterstuk waarin hij de vraag stelde wat mensen eigenlijk nodig hebben om te leven. Zijn eigen antwoord: wat te eten en te drinken, een huis, vervoer, onderwijs, communicatiemiddelen en werk waarin we kunnen bijdragen aan de maatschappij. De vraag is hoe we dat organiseren op een duurzame manier die voor de hele maatschappij en ook voor het milieu werkt. De keuzes en acties die daarvoor nodig zijn moeten we niet uitstellen, betoogde hij.

NESI 2017Zijn partner Rebecca Pastor, die voor de Global Alliance for Banking on Values werkt, gaf daarna een geëmotioneerde speech over de wens om dit forum te organiseren en de lange weg van idee naar realiteit.  Alle partner-organisaties van de conferentie stelden zich daarna voor aan de hand van een zelfgekozen object dat de visie van de organisatie weergaf. Zo presenteerde voorvechter voor duurzaamheid Gunter Pauli zijn concept van de Blue Economy, waarin we leren van het eindeloze hergebruik in de natuur.  Ook Initiatives of Change stelde zich voor aan alle deelnemers, met een vlinder op zonne-energie als symbool voor de transformatie die we moeten ondergaan in deze economie.

De opening eindigde met het voorlezen van een manifest dat voorafgaand aan de conferentie was opgesteld door meer dan 600 mensen die zich inzetten voor de nieuwe economie. Het manifest benadrukt dat we de sleutel tot onze toekomst zelf in handen hebben door onze economie met idealisme en creativiteit vorm te geven.

Vier thema’s op weg naar een nieuwe economie

Het forum bestond uit vier verschillende trajecten waarin de meest fundamentele thema’s op de weg naar een nieuwe economie centraal stonden. 

Christiaan Groen verzorgt een workshop tijdens NESI 2017Binnen traject 1 Rethinking Money: The future of banking and finance stond de rol van geld centraal en werd er gekeken naar welke rollen geld heeft gehad in de loop van de geschiedenis. Maar er werd vooral gekeken naar hoe we geld zouden moeten gebruiken en hoe banken op een andere manier met geld om zouden kunnen gaan. Aan het woord kwam onder andere de Triodos Bank, die een duurzamere manier van bankieren nastreeft en verbonden is met een netwerk van banken die hetzelfde nastreven.

In traject 2 Reshaping Organizations for the common good draaide het om de vraag: Wat is eigenlijk het (uiteindelijke) doel van organisaties? Hoe dragen organisaties maatschappelijke verantwoordelijkheid en gaat het ze niet meer enkel om groeien en winst maken? Rishabh Khanna en ikzelf verzorgden namens IofC in deze track de workshop: Pursuing Social Purpose.

In deze sessie schetsten Tessa Wernink, CCO en mede-oprichter van Fairphone en Nicholas Allen, traceability manager bij Patagonia, kort wat hun uitdagingen waren in hun weg naar het creëren van een organisatie die bijdraagt aan een betere en duurzamere wereld. Daarna benoemden deelnemers zelf een aantal onderwerpen waarmee ze rond dit thema mee aan de slag willen.

In traject 3 Globalisation & Localisation: Food, energy, trade and resilient communities pogen de deelnemers gezamenlijk een antwoord te vinden op de vraag hoe lokaal of hoe internationaal we onze bevoorradingsketen in een duurzame economie eigenlijk moeten maken. Hoe voorkomen we onnodig vervoer, onnodige kosten en een onnodige belasting van het milieu? Moeten we terug naar de winkel op de hoek? Kúnnen we eigenlijk nog terug?

De workshops binnen traject 4 Learning and training for a new economy probeerden antwoorden te vinden op de vraag wat er zou moeten veranderen aan onze leersystemen en instituten om tot een nieuwe economie te kunnen komen.

NESI 2017

 
Acties

Op de laatste dag van de conferentie werden alle nieuwe initiatieven, inzichten en acties centraal gedeeld. Honderden kleinere en grotere initiatieven kwamen hier uit voort, van campagnes (zoals de campagne ‘10 jaar later’, die aandacht vraagt voor de veranderingen waar we sinds de financiële crisis op wachten) tot het idee om niet alleen financiële, maar ook sociale en milieu balansrekeningen op te maken binnen bedrijven en overheden.

De deelnemers zeiden geïnspireerd naar huis te gaan. En ook ik ga geïnspireerd naar huis. We hebben de kracht ervaren van delen en samenwerken als het gaat om een toekomstbestendige economie waarin de mens centraal staat.

Christiaan Groen

Meer informatie over het New Economy and Social Innovation Forum is te vinden op de website: www.neweconomyforum.org