zaterdag, april 22, 2023 - 15:00 to 17:00

SCROLL DOWN FOR ENGLISH

Thema: Mensenrechten Karavaan | Vrij om jezelf te zijn
Datum: Zaterdag 22 april 2023, 15:00 - 17:00 
Locatie: Brahma Kumaris, Zeestraat 50, 2518 AB in Den Haag

Aanmelden is verplicht. Voor deze bijeenkomst vragen we een symbolische bijdrage van €5. Je kunt dit bedrag overmaken via https://tikkie.me/pay/IofCNL/rThpoR6t35Ri5f4uvdd7v

Het recht om jezelf te zijn. Het klinkt zo eenvoudig, maar … is dit recht wel zo
vanzelfsprekend? Op 22 april staan we uitgebreid stil bij deze vraag, en meer.
Kun je mensenrechten inhoud geven van binnenuit? Kom jij tot je recht?
Komen anderen tot hun recht? En hoe draag jij zorg voor jouw innerlijke vrede
én die van anderen?

In samenwerking met Brahma Kumaris organiseert Initiatives of Change een
bijeenkomst over dit bijzondere thema. We brengen mensenrechten dicht bij
het hart en de beleving in de praktijk. Onder de inspirerende begeleiding van
Brahma Kumaris nodigen we iedereen uit om diepgaand na te denken over
welke rol we zelf kunnen spelen bij het waarborgen van mensenrechten.

Bezoek www.iofc.nl en www.bksa.org voor meer! Meld je aan door een email te sturen naar willem.jansen@iofc.nl of ga naar het formulier.

*Het aantal plekken is beperkt. Wees er dus snel bij!

Initiatives of Change is een stichting die afhankelijk is van donaties. Via onderstaande link kun je jouw donatie overmaken:
https://tikkie.me/pay/IofCNL/rThpoR6t35Ri5f4uvdd7v

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Theme: Human Rights Caravan | Free to be who you are
Date: Saturday 22 April 2023, 15:00 - 17:00
Location: Brahma Kumaris, Zeestraat 50, 2518 AB in The Hague

Registration is required. For this event we ask a symbolic fee of €5 via  https://tikkie.me/pay/IofCNL/rThpoR6t35Ri5f4uvdd7v

The right to be who you are. It sounds self-evident, but… are we practising what
we preach? On 22 April, we will reflect on this pivotal question, and more. Can
you assign meaning to human rights through contemplation? Are you able to
explore your full potential? How do you encourage others to explore their
potential? And how do you safeguard peace inside and outside yourself?

Initiatives of Change Netherlands is organizing a special dialogue on this
subject in collaboration with Brahma Kumaris. We will bring human rights
close to home and relate them to lived experiences. With the inspiring guidance of
Brahma Kumaris, we invite everyone to reflect deeply on the role we play in
safeguarding human rights.

Visit www.iofc.nl and www.bksa.org for more. Sign up by sending an email to willem.jansen@iofc.nl or fill in the form.

*Please note that availability is limited. First come, first served!

Initiatives of Change is a foundation that relies on donations. You can make your donation via the link below:
https://tikkie.me/pay/IofCNL/rThpoR6t35Ri5f4uvdd7v