maandag, april 12, 2021 - 20:00 to donderdag, juli 1, 2021 - 08:00

Waken over het klimaat

Logo KlimaatwakersDe Klimaatwakers zien erop toe dat er een kabinet wordt gevormd dat de klimaat- en ecologische crisis als eerste prioriteit stelt. Vanaf het moment dat de formatie begint zullen er overdag voortdurend twee wakers bij het Catshuis staan om te waken over de rol van besluiten over het klimaat in de coalitievorming. Deze wake zal standhouden zolang de formatie duurt. De wake zal 24/7 worden gelivestreamed, ook in de nacht wordt er thuis doorgewaakt.
 
De actie zal de vorm aannemen van een wake.
  • We waken omdat we de wacht houden voor de toekomst van onze aarde.
  • We waken en rouwen omdat onze verwachting op het nodige klimaatbeleid aan het uitdoven is.
  • En we waken omdat het nog niet te laat is en we hopen dat het tij zal keren.

De Nederlandse Stichting Initiatives of Change (IofC) in Den Haag steunt de klimaatwakers in de stellige hoop en verwachting dat een nieuw kabinet de klimaatcrisis voortvarend, moedig en eensgezind zal aanpakken. Het is voor ons duidelijk dat we daar met zijn allen een rol in spelen, opdat er voor de toekomstige generaties in Nederland nog een ‘gezond klimaat’  zal zijn.

Wil jij ook iets doen?

Steun de klimaatwakers door bijvoorbeeld je klimaatzorgen te delen in het Bezorgde-Burger-Boek!! Of meld je aan als waker tijdens de dagelijkse waaksessies van 20 tot 8 uur. Voor meer informatie zie: http://www.deklimaatwakers.nl