zaterdag, november 8, 2008 (All day)

Gespreksmiddag Wat bindt ons ín de multiculturele samenleving?

Plaats: Christelijk Cultureel Netwerk International, Spoordreef 28, 1315 GP Almere (boven de ANWB, ingang via de achterkant, 4e verdieping)

Tijd: 14.00 - 16.30 uur, inloop vanaf 13.30 uur  De zaal is open vanaf 13.30 uur en natuurlijk staat ook de koffie klaar.

Dagvoorzitter: Mevrouw Lothy Bouwe-Day, docente Engels en mentor-coach op het ROC Flevoland in Almere-Buiten.

Sprekers:

  • Mevrouw Marlea Kogeldans, Zzp-er Management Diversiteit en Maatschappelijke zaken, oud-wethouder gemeente Diemen, over ' Mijn persoonlijke ervaríng met interculturaliteits beleid 2001I'
  • De heer Lloyd Ferdinand, Diversity managementconsultant, over 'Onderwijs kan een toereikend bindmiddel zíjn in de multiculturele samenleving'

Organisatie: Gespreksgroep Initiatives of Change, Utrecht.

Uitnodiging in pdf