vrijdag, juni 20, 2014

Het boeiende van de organisatie Initiatives of Change (IC) is het wereldwijde netwerk. Overal in de wereld zijn kleinere of grotere groepen mensen aan het werk, gedreven door dezelfde overtuiging om te proberen een verschil ten goede te maken, waar dan ook, hoe klein dan ook.

wereldwerk in vogelvlucht

Het jaarverslag 2013 geeft een mooi overzicht: programma’s voor ethisch leiderschap in bijvoorbeeld Zuid-Oost-Azië en Oost-Afrika; training voor goed bestuur op ethische grondslag op plaatselijk en regionaal niveau in India; wereldwijde activiteiten van het project ‘Vertrouwen en integriteit in de wereldeconomie’; programma’s voor duurzaamheid zowel op plaatselijk en dorpsniveau als op politiek hoog niveau; dialoog tussen mensen van verschillende etnische, culturele of religieuze achtergrond, waardoor wonden uit het verleden kunnen genezen; veel aandacht voor Afrika, waar geweldig mooie dingen gebeuren, maar waar, zoals overal, de werkelijkheid weerbarstig blijkt.

In Zuid-Soedan was begin 2013 een moedige poging gedaan nationale verzoening als prioriteit op de agenda van deze nieuwe natie te krijgen. In het jaarverslag wordt uitgelegd hoe die poging gestalte kreeg, hoeveel mensen daaraan meewerkten, van hoog tot laag, uit het land zelf en met hulp van buiten. IC Internationaal heeft nog een intensieve training van een maand gegeven aan 200 vredes- en verzoeningswerkers. Vanaf april van dat jaar begon alles mis te gaan, zoals we weten. Initiatives of Change staat klaar, om zodra het vechten stopt, weer mee te werken aan de verzoeningsagenda.

Het programma Creators of Peace (CoP) is actief in veertig landen, waaronder Nederland. Internationaal voorzitster is de Burundese Daphrose Ntarataze. Zij gaf haar baan aan de universiteit in Genève op om in Burundi de Peace Circles, waarmee CoP werkt, te verspreiden. Vrouwen spelen een actieve rol om de fragiele vrede die na jaren van conflict tot stand gekomen is, te versterken.

Initiatives of Change is ook actief op het speelveld van de internationale organisaties. De vertegenwoordiger in Genève speelt hierin een belangrijke coördinerende rol. Verschillende VN afdelingen, zoals het milieu programma van de VN, het ontwikkelingsprogramma (UNDP) en het programma om de verwoestijning tegen te gaan (UNCCD) namen actief deel aan de conferenties in Caux. De laatste heeft een memorandum of understanding getekend voor een samenwerking van vijf jaar met IC Internationaal. IC’s VN vertegenwoordiger Rainer Gude presenteerde enkele case studies op een bijeenkomst van de UNDP in New York.

Het jaarverslag 2013, 16 pagina’s, is fraai uitgegeven en verluchtigd met veel foto’s. Het is kosteloos te bestellen via het contactadres op deze site.