vrijdag, november 27, 2015

Op 26 november hield Willem Jansen een lezing over Radicalisering voor de Koorruïne in Wassenaar. Er waren zo’n 30 mensen aanwezig onder wie ook Digna Hintzen van Initiatives of Change (IofC). In zijn lezing in de ‘ruïne’ van de monumentale Dorpskerk pleitte Willem ervoor liever over mobilisering dan over radicalisering te praten. Daarnaast belichtte Willem de vele kleine positieve verhalen die naast de nauwelijks te verteren grote mediale verhalen over terreur en vluchtelingenstromen vaak wegvallen. Denk bijvoorbeeld aan de vele vrijwilligers die zich inspannen voor de vluchtelingen in hun buurt. Als derde punt in zijn lezing sprak Willem over diapraxis. Deze huidige tijd vraagt volgens hem om een praktische samenwerking tussen mensen van verschillende culturen en religies.

 

Islam en emoties

In de discussie liepen de standpunten ver uiteen. Een diplomaat uit Oeganda vertelde over zijn ervaringen tijdens een vorige uitzending naar Saudi-Arabië. Hij toonde een foto van een weg naar Mekka en hoe niet-moslims via borden vóór Mekka van de weg worden gestuurd. Het ging over de rol van de islam. Is die religie bron van alle ellende? Een man - Digna Hintzen viel op dat vrouwen niet aan bod kwamen - maakte zich zorgen over zijn kleinkinderen in het kader van de islamisering van Nederland. Anderen weigerden over dé islam te praten omdat deze religie op zovele manieren kan worden geïnterpreteerd. Dit werd metaforisch uitgedrukt in de zin: ‘Er zijn evenveel islams als er moslims zijn.’ Ook in dit zaaltje ergens in Wassenaar bleken de emoties niet van de lucht te zijn.