dinsdag, februari 10, 2015

Samen komen voor een rechtvaardiger wereld

Caux Scholars ProgramHoe gaan we om met de oplopende etnische en culturele spanningen in Europa? Hoe luisteren we beter naar kinderen, zodat zij zelf bij kunnen dragen aan de onderwerpen die hen aangaan? Wat inspireert ons om ons te blijven inzetten voor maatschappelijke verandering? En wat zijn de oorzaken van het wantrouwen, de corruptie en de woede om ons heen?

Deze en veel meer vragen staan deze zomer centraal bij de opeenvolgende conferenties in het centrum van Initiatives of Change in het Zwitserse dorpje Caux. De hele zomer is het daar een komen en gaan van zo’n 1500 mensen van over de hele wereld die zich in willen zetten voor een rechtvaardiger en duurzamer wereld. Onderstaand vindt u korte introducties van de conferenties voor 2015, met daarbij links naar uitgebreidere informatie.

Caux kitchenAlle conferenties bestaan uit plenaire sessies, discussiegroepen, workshops, lezingen en culturele avonden. In het programma is ook ruimte voor reflectie, ontspanning en buitenactiviteiten. Een belangrijk onderdeel van de conferenties in Mountainhouse is het gemeenschapsleven. Deelnemers participeren in kleine groepen van 12 tot 20 mensen waarin onderwerpen in een vertrouwelijke sfeer kunnen worden besproken. Dezelfde groepen hebben ook praktische taken, zoals koken, serveren of helpen in de huishouding.

Mountainhouse ligt op 1200 meter hoogte boven Montreux in de bergen en kijkt uit over over het meer van Genève. Tijdens de Tweede Wereldoorlog deed het voormalige hotel dienst als toevluchtsoord voor vluchtelingen. Na de oorlog kochten een honderdtal Zwitserse families het op om er een ‘huis voor de wereld’ te creëren en zo bij te dragen aan een verenigd Europa. Sinds die tijd vinden er jaarlijks conferenties plaats die tot doel hebben de wonden uit het verleden te helen en samenwerking te bevorderen.

Meer praktische informatie over de kosten, faciliteiten en aanmelding vindt u op de website van Initiatives of Change Caux. Ook vindt u daar meer informatie over de mogelijkheid om als stagiair of vrijwilliger actief te zijn tijdens de Caux-conferenties. 

De verslagen over de conferenties van zomer 2014 leest u hier

26 juni- 1 juli: Vertrouwen en integriteit in de wereldeconomie

Voor ondernemers, mensen uit het zakenleven, studenten economie en bedrijfskunde en iedereen met affiniteit met economie, het bedrijfsleven en de wereld van het ondernemen is er begin juli de TIGE-conferentie, over nieuw leiderschap voor economische verandering. Lees verder...

3 - 8 juli: Goed bestuur als voorwaarde voor veiligheid 

Mensen uit de gebieden waar conflict en spanning heerst, mensen die strijden voor goed bestuur op elk niveau, uit het onderwijs, de politiek, de media en het bedrijfsleven komen tijdens deze conferentie samen om te werken aan vertrouwen. Ze onderzoeken de oorzaken van het wantrouwen, de corruptie en de woede in hun omgeving en welke rol ze zelf kunnen spelen in het bijdragen aan een oplossing. Lees verder...

10-14 juli: Caux dialoog over land en veiligheid

Deze conferentie is voor al wie geinteresseerd is in landherstel in relatie tot de bestrijding van armoede en het werken aan vertrouwen en vrede. Van activisten en boeren tot wereldleiders, wetenschappers en zakenmensen: tijdens de Caux Dialoog wordt gezamenlijk gewerkt aan een praktische benadering om landherstel mogelijk te maken en het leven van de meest arme en kwetsbare mensen te verbeteren. Lees verder...

16-19 juli: Verder met Europa: actuele vraagstukken

Gelijktijdig met Internationaal Forum voor vredestichters
Ruim honderd jaar na het begin van de eerste wereldoorlog lopen de spanningen in Europa opnieuw op. Dit vraagt om een herstart van het Europese vredesproject, met speciale aandacht voor etnische en culturele conflicten. Tijdens de conferentie Verder met Europa zoeken deelnemers naar oplossingen voor actuele vraagstukken in Europa. Lees verder...

16-19 juli: Internationaal forum voor vredesstichters

Gelijktijdig met Verder met Europa: actuele vraagstukken
Een unieke gelegenheid voor mensen werkzaam op het gebied van conflicthantering en vredeswerk om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en te discussieren over actuele vraagstukken. De conferentie kenmerkt zich door een grote diversiteit aan deelnemers uit alle segmenten van het vredeswerk. Lees verder...

27 juli- 2 augustus: Kinderen en volwassenen werken samen voor verandering

Als we willen dat kinderen serieus genomen worden en dat er werkelijk naar ze geluisterd wordt is een goede verhouding tussen kinderen en volwassenen essentieel. CATS 2015 richt zich op de vraag hoe verschillende generaties samen kunnen werken aan een wereld waar alle kinderen wezenlijk kunnen bijdragen aan de onderwerpen die hen raken en aangaan. Lees verder...

4-9 augustus: Bronnen van inspiratie

Een ruimte creëren waar vreemden vrienden worden – een ruimte waar verandering kan plaats vinden. Tijdens de conferentie Bronnen van inspiratie deel je met elkaar wat je inspireert om te werken voor een betere wereld. Een conferentie met veel ruimte voor stilte en bezinning. Lees verder...

10-15 augustus: Impact Initiatives Challenge

Voor ondernemers, uitvinders, vernieuwers en veranderaars die hun ideeën voor sociale, culturele en maatschappelijke verandering handen en voeten willen geven. Wil je een project beginnen met maatschappelijke impact? Vaardigheden leren om samen te werken en te groeien in je werk? Lees verder...