dinsdag, januari 14, 2014

Onderaan de voorpagina staat naast Initiatives of Change Wereldwijd nieuws van de internationale IC website. Er is daar geregeld bericht over de situatie in Zuid-Soedan. Het afgelopen jaar is IC direct betrokken geweest bij initiatieven om het vertrouwen tussen de partijen te herstellen. De recente gebeurtenissen hebben een zeer duistere schaduw over deze acties geworpen. IC staat evenwel klaar om zodra dat kan door te gaan met haar steun aan het vredesproces. In Nederland is Willemijn Lambert nauw betrokken bij deze gebeurtenissen door de ‘Peace Circles’ die ze geeft aan vrouwen in de Zuid-Soedanese diaspora. Ze bericht over een bijzondere ervaring.

A passionate appeal for lasting peace in South Sudan DVD


Een lichtpuntje in een zeer donkere tijd

Zaterdag 21 december 2013. Het einde van een bewogen week. Een week waarin het geweld in Zuid Soedan plotseling escaleerde. In Nederland waar Creators of Peace nauw samenwerkt met de vrouwen van de Zuid-Soedanese diaspora voelde ik de gevolgen direct. In de dagelijkse gesprekken over de telefoon hoorde ik verhalen over familieleden die vermist zijn, familieleden die gevlucht zijn en nu in het UN compound zitten, en over vreselijke praktijken van soldaten. Afgelopen week klonk in hun stemmen ongeloof, angst en radeloosheid door. Nu, aan het eind van de week, klinkt de stem moe. Moe door de stroom van het slechte nieuws uit het land dat zo dierbaar is. Moe door de emoties.

Vandaag komen de Zuid-Soedanezen bijeen tijdens de kerstdienst in hun kerk in Den Haag. De dienst vormt een lichtpuntje in deze zeer donkere tijd. 'Hallelujah, Praise the Lord!' En onder begeleiding van twee gitaren en handgeklap zingt iedereen uit volle borst mee. Na een uitvoerige preek rondom het kerstverhaal is er gelegenheid om liederen van verschillende stammen te laten klinken. Een Nuer, Dinka en een Nederlands kerstlied klinken (onder aanmoediging van handgeklap).

Aan het einde van de dienst neemt de ambassadeur van Zuid-Soedan in de Benelux het woord. Hij is speciaal met een delegatie overgekomen naar de kerstdienst. Hij benadrukt dat het geweld in Zuid Soedan geen stammengeweld is, maar politiek geweld. Laten we samenwerken als één land, alle stammen tezamen, roept hij op.

Ook ik heb aan het eind van de dienst het woord gekregen. Ik vertel dat ik met een aantal vrouwen die hier vandaag zijn, samen werk in de Creators of Peace Circle. In deze week is onze taak als Creator of Peace werkelijker, urgenter en belangrijker dan ooit. Hoe ben ik het levende voorbeeld van de vrede die ik in Zuid-Soedan wil zien? Wat moet ik daarvoor doen? Het begint in mijn eigen hart. Door even stil te zijn temidden van het tumult. Door mijn oor te leggen naar binnen. En dit raakte uiteraard ook de mannen in de zaal.

Na afloop spreek ik met één van de vrouwen die eerder deelnam aan de Creators of Peace Circle. Op sommige dagen ben ik boos en verbitterd, zegt ze, het is dan zo moeilijk om een andere weg te zien. Toch weet ik nu dat we de weg van vergeving moeten blijven gaan. Terwijl ze het zegt, slaat ze haar armen om mijn collega en mij heen. Samen zijn we even stil.

Als we weggaan, uiten velen hun dank.. Samen zingen, samen bidden, samen eten. Om even uit de vele zorgen van de afgelopen week te stappen, en een zaadje van vrede te planten op de weg vooruit.

Willemijn Lambert