vrijdag, 11 juli, 2008

Paul Kok is sinds eind 2003 manager van het Avila Beach Hotel in Curaçao. Hij werkte van 1995 tot 1999 ook al in dit hotel. Hij voelt zich mede door zijn Antilliaanse moeder verbonden met het eiland. Hij was betrokken bij de Junior Round Table. Op ons verzoek stuurde hij ons onderstaand verhaal.

vrijdag, 11 juli, 2008

We moeten af van hiërarchische verhoudingen en naar een netwerkstructuur.' Dat vindt Herman Wijffels, voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER) en oud-topman van de Rabobank. Hij zei dit tijdens een avond over leiderschap in de 21ste eeuw in het centrum van Initiatives of Change in Den Haag.

vrijdag, 11 juli, 2008

"Wat is de betekenis van deugden voor ons moderne leven?" Samenvatting van de inleiding door prof.dr. Paul van Tongeren in het centrum van Initiatives of Change te Den Haag, 13 maart 2004.

vrijdag, 11 juli, 2008

Kinderen moeten opgroeien in een veilige omgeving, maar te beschermd is niet goed. Belangrijk is het kinderen leren weerbaar te zijn. Sociaal weerbare kinderen komen voor zichzelf op, houden zich staande onder groepsdruk en kunnen pesterijen pareren. In plaats van ze van problemen af te schermen, moeten kinderen geholpen worden problemen het hoofd te bieden. Zo groeien ze in zelfvertrouwen.

vrijdag, 11 juli, 2008

Wat is de betekenis van deugden voor ons moderne leven? Hierover sprak professor dr. Paul van Tongeren, hoogleraar wijsgerige ethiek aan de universiteit van Nijmegen op een studiedag in het centrum van IC. Voor hij over deugden sprak zei hij eerst iets over waarden en normen, een woordgroep die een cliché geworden is. We spreken erover, zei Van Tongeren alsof het één geheel is, maar het zijn twee totaal verschillende dingen.

vrijdag, 11 juli, 2008

De tiende cursus van Foundations for Freedom in Novosibirsk was geslaagd, maar eenvoudig was het niet.

vrijdag, 11 juli, 2008

Roemenië zit in een proces van verstrekkende economische en sociale veranderingen. Ruim 12 jaar leven de Roemenen nu in een vrij land. Uit alle macht proberen ze te ontsnappen aan de armoede en sociale chaos, waar zoveel landen uit de voormalige Sovjet-Unie onder lijden.

vrijdag, 11 juli, 2008

Met de opkomst van het internet en andere moderne communicatiemiddelen lijkt de wereld ineens kleiner geworden. Tegelijkertijd heeft de vrije markt de handel met andere werelddelen bevorderd. Maar werkt de globalisering ook voor ontwikkelingslanden?

vrijdag, 11 juli, 2008

Lecture by Monica Bouman, Caux Conference on 'Service, Responsibility, Leadership', 6 July 2002 Switzerland

vrijdag, 11 juli, 2008

Het ging over abortus en euthanasie, over de beschermwaardigheid van het beginnende en het eindigende leven, maar vooral ging het over wat voor soort samenleving we willen. Yvonne Timmerman-Buck, voorzitter van de CDA fractie in de Eerste Kamer, sprak op 14 maart j.l. over 'Ethische kwesties: wie is er verantwoordelijk?'

Pagina's