Overslaan en naar de inhoud gaan

ANBI

Sinds 2008 heeft IofC in Nederland de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Naam

Nederlandse Stichting Initiatives of Change (Morele Herbewapening).

RSIN-nummer

Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer is 002875317.

KvK-nummer

Het nummer van de Kamer van Koophandel is 41151059. 

Bankgegevens

Rekening: NL49ABNA0257621202
BIC: ABNANL2A

Post- en bezoekadres

Nederlandse Stichting Initiatives of Change
Amaliastraat 10
2514 JC Den Haag
Nederland      

Doelstelling

Het doel is een rechtvaardige, vreedzame en duurzame wereld waaraan iedereen op een gewetensvolle wijze zijn of haar bijdrage kan leveren. Binnen deze visie is het de missie van IofC om eenieder uit te dagen pionier te zijn voor die positieve verandering in de samenleving, te beginnen in eigen leven.

Zie ook: Wie wij zijn en Benadering.

Beleidsplan

IofC wil eenieder uitdagen pionier te zijn voor een positieve verandering in de samenleving, te beginnen in eigen leven. Om die opdracht te vervullen doet IofC het volgende: mensen ondersteunen die pionier willen zijn voor positieve verandering willen zijn, ruimte en structuur bieden voor bezinning en reflectie op waarden en integriteit en bruggen van vertrouwen bouwen.

- Klik hier voor het Beleidsplan 2021-2025
Klik hier voor het Beleidsplan 2015-2020 

De functies en namen van de bestuurders

Voorzitter: C.W.M. Wolvekamp

Secretaris: H.G. de Pous- de Jonge

Algemeen bestuurslid: Terezia Haselhoff

Algemeen bestuurslid Jan-Jelle de Meijer

Algemeen bestuurslid: Foske Toonstra

Algemeen bestuurslid: Mariëlle Schothorst-Hoekstra

Algemeen bestuurslid: Arjen Schots

Zie voor uitgebreidere beschrijvingen Bestuur.

Beloningsbeleid

Bestuur: Leden van het bestuur worden niet betaald voor hun werkzaamheden. Zij mogen wel hun uitgaven ten behoeve van de stichting en ter bevordering van het doel van de stichting vergoed krijgen.

Personeel: Het bestuur zet zich in om een omgeving te creëren waarin vrijwilligers op eigen wijze een bijdrage kunnen leveren. De betaalde functies zijn in het leven geroepen om dit mogelijk te maken. De hoogte van de vergoedingen wordt op basis van behoefte vastgesteld waarbij het bestuur onderzoek laat doen naar een maatstaf waartegen deze vergoedingen objectief afgezet kunnen worden om misstanden te voorkomen. 

Jaarverslag en financiële verantwoording

Alle jaarverslagen zijn te vinden op de webpagina Jaarverslagen

Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen

Klik hier voor het ingevuld standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen IB1101Z2FOL