woensdag, 04 februari, 2009

In Ghana heeft IC reeds een lange staat van dienst. Er wordt nu gewerkt aan het opzetten van Initiatives of Change afdelingen, o.a. in verschillende universiteiten. De Nederlandse Stichting van IC heeft daar de laatste paar jaar een kleine subsidie voor gegeven om dat belangrijke werk mogelijk te maken. Bij de verkiezingen van afgelopen december heeft IC een Clean Election Campaign opgezet.

woensdag, 04 februari, 2009

In december vond de laatste van een serie van acht 3-daagse dialoogbijeenkomsten plaats voor parlementsleden, stamhoofden en plaatselijke politici. De dialogen werden georganiseerd door Hope-Sierra Leone (H-SL), een met IC verbonden NGO, en de staf bestond uit vertegenwoordigers van politie, leger en civil society die hun training hadden gekregen via het programma Moral Foundations for Democracy.

maandag, 15 december, 2008

JE REGRETTE……JE REGRETTE RIEN (EDITH PIAF)
N.R.C. 9 december 2008: “Ambassadeur Van Dam bood vandaag ‘diepe verontschuldigingen aan’ voor het bloedbad dat Nederland in 1947 aanrichtte.” Het bloedbad te Rawagede.

vrijdag, 19 september, 2008

Aan het slot van de conferentie in Caux (18-23 juli) Menselijke onzekerheid bij de wortel aanpakken blikte de initiatiefnemer Mohamed Sahnoun, voorzitter van IC internationaal, terug en keek hij vooruit:

vrijdag, 19 september, 2008

Wat gebeurt er wanneer zo’n driehonderd mensen die zich op de een of andere manier inzetten voor vrede en veiligheid, zich onder één dak bevinden? En niet zomaar een dak, maar de beschilderde koepel van de grote zaal in het Mountain House te Caux? Dan wordt er een stroom van bezieling opgewekt die ieder met elkaar verbindt.

vrijdag, 11 juli, 2008
vrijdag, 11 juli, 2008

De conferentie over Voedsel in Bologna, die we voor april hadden aangekondigd, is in verband met de verkiezingen in Italië uitgesteld tot 9 tot 13 oktober aanstaande.

vrijdag, 11 juli, 2008

Fragment uit Reiken naar een nieuwe wereld door Hennie de Pous-de Jonge, over de komst in Nederland van de Ark leefgemeenschappen (l'Arche) voor verstandelijk gehandicapten.

Pagina's