donderdag, 28 mei, 2009
zondag, 26 april, 2009

Zin en Samenhang in de samenleving

zaterdag, 25 april, 2009

Van Doolhof naar Labyrint

donderdag, 23 april, 2009

Wegen van hoop in tijden van crisis
Lezing door Professor Bob Goudzwaard in Utrecht voor de ontmoetings-en bezinningsdag van “Initiatives of Change Nederland”,zaterdag 25 april 2009.
Op deze ontmoetings-en bezinningsdag is het hoofdthema: “zin en samenhang in de samenleving”. Maar de ondertitel,“crisis als kans”, maakt al duidelijk, dat we met dat thema zeker niet in het luchtledige willen eindigen!

donderdag, 23 april, 2009

Iedere dag, als ik vanuit kantoor de warmte van Afrika binnenstapte gebeurden daar dingen die ik aanvankelijk niet goed begreep. Zomaar een uitspraak: Wie een keer doodt, doodt twee keer, maar ook gebeurtenissen: Een Afrikaanse collega die zomaar zijn salaris, waar hij 10 maanden op heeft gewacht, aan een zieke vriend geeft. Een vrouw die dag na dag zoveel straatkinderen bij haar marktkraam laat eten dat ze elke avond zonder winst naar huis gaat.

woensdag, 04 februari, 2009

In december vond de laatste van een serie van acht 3-daagse dialoogbijeenkomsten plaats voor parlementsleden, stamhoofden en plaatselijke politici. De dialogen werden georganiseerd door Hope-Sierra Leone (H-SL), een met IC verbonden NGO, en de staf bestond uit vertegenwoordigers van politie, leger en civil society die hun training hadden gekregen via het programma Moral Foundations for Democracy.

woensdag, 04 februari, 2009

In Ghana heeft IC reeds een lange staat van dienst. Er wordt nu gewerkt aan het opzetten van Initiatives of Change afdelingen, o.a. in verschillende universiteiten. De Nederlandse Stichting van IC heeft daar de laatste paar jaar een kleine subsidie voor gegeven om dat belangrijke werk mogelijk te maken. Bij de verkiezingen van afgelopen december heeft IC een Clean Election Campaign opgezet.

Pagina's