Levensverhalen

Levensverhalen kunnen inspireren, bemoedigen en uitdagen. Van oudsher besteedt IC daarom veel aandacht aan deze persoonlijke verhalen. Sinds 2008 nodigt IC jaarlijks een aantal mensen uit om tijdens een bijeenkomst te vertellen over belangrijke gebeurtenissen in hun leven, over beslissingen en dilemma's en over datgene wat hun leven richting en zin geeft. Hieronder treft u deze verzameling levensverhalen aan. Voor informatie over komende bijeenkomsten kunt u op de Agenda kijken.

donderdag, 30 januari, 2014
'de lijnen van mijn leven'

Op zondagmiddag 9 januari vertelde Pauline van der Zee-Lugard haar levensverhaal in het centrum van IC te Den Haag. Onder de 35 aanwezigen waren haar kinderen en 4 kleinkinderen, alsmede een zuster en een neef.

donderdag, 16 mei, 2013

In het kader van de serie levensverhalen 2013, was het zondagmiddag 17 maart de beurt aan Anton Philips (1932). In zijn ruime Naardense woonkamer luisterden zo’n 50 familieleden, vrienden en andere geïnteresseerden geboeid naar zijn openhartige verhaal

dinsdag, 26 maart, 2013

“Zitten jullie goed en ontspannen? Heb je zorgen en verdriet? Voel je ademhaling, je lichaam en sta even stil bij wat het leven je brengt”. Zo bereidde Uyên Lu zichzelf en haar gehoor voor op het levensverhaal, dat ze op het punt stond te gaan vertellen. In de gastvrije huiskamer van Luc en Karina Alderliesten in Zeist hadden zo’n 25 vrienden, familie en belangstellenden zich om haar heen geschaard. “Dat ik zo kan beginnen is tekenend voor de ontwikkeling die ik heb doorgemaakt, sinds ik in 1980 als bootvluchteling naar Nederland ben gekomen”.

dinsdag, 19 februari, 2013

Op 23 januari jl. vertelde Aad Burger (83) zijn levensverhaal, thuis in Utrecht. Onder de 17 aanwezigen waren zijn kinderen, zijn broer en schoonzuster.

vrijdag, 06 april, 2012

Alper Alasag werd geboren in Oldenzaal als zoon van één van de eerste Turkse gastarbeiders en verbleef vanaf zijn zesde tot zijn twintigste jaar bij zijn grootouders in Turkije om vervolgens terug te keren naar Nederland. Sinds 2000 werkt hij bij de Stichting Islam & Dialoog, de laatste zes jaar als directeur. Op 14 februari vertelde Alper in het centrum van IC in Den Haag over zijn leven.

woensdag, 08 februari, 2012

Levensverhaal Maarten de Pous

donderdag, 24 maart, 2011

Levensverhaal Ahmet Taskan

vrijdag, 04 februari, 2011

Joty te Kulve-van Os was de tweede spreker in de serie van drie avonden waarop mensen hun levensverhaal vertellen.

Ze had haar dochter, die ook op de avond aanwezig was, van tevoren gevraagd wat ze van haar en van de inleiding vond. Haar dochter had gezegd en herhaalde dat die avond: ‘Je begint altijd bij A en gaat helemaal door tot Z. Je moet een kern hebben. Je hebt je aan veel (nare) situaties moeten aanpassen. En dat kun je omdat je onbevangen bent en recht door zee. Je bent een overlever.’

maandag, 03 januari, 2011

levensverhaal Digna Hintzen

maandag, 29 maart, 2010

In de serie Levensverhalen hier een samenvatting van die van Geert Geertsema.

Pagina's