Levensverhalen

Levensverhalen kunnen inspireren, bemoedigen en uitdagen. Van oudsher besteedt IC daarom veel aandacht aan deze persoonlijke verhalen. Sinds 2008 nodigt IC jaarlijks een aantal mensen uit om tijdens een bijeenkomst te vertellen over belangrijke gebeurtenissen in hun leven, over beslissingen en dilemma's en over datgene wat hun leven richting en zin geeft. Hieronder treft u deze verzameling levensverhalen aan. Voor informatie over komende bijeenkomsten kunt u op de Agenda kijken.

vrijdag, 04 februari, 2011

Joty te Kulve-van Os was de tweede spreker in de serie van drie avonden waarop mensen hun levensverhaal vertellen.

Ze had haar dochter, die ook op de avond aanwezig was, van tevoren gevraagd wat ze van haar en van de inleiding vond. Haar dochter had gezegd en herhaalde dat die avond: ‘Je begint altijd bij A en gaat helemaal door tot Z. Je moet een kern hebben. Je hebt je aan veel (nare) situaties moeten aanpassen. En dat kun je omdat je onbevangen bent en recht door zee. Je bent een overlever.’

maandag, 03 januari, 2011

levensverhaal Digna Hintzen

maandag, 29 maart, 2010

In de serie Levensverhalen hier een samenvatting van die van Geert Geertsema.

dinsdag, 02 februari, 2010

In de serie Levensverhalen hier een korte samenvatting van die van Christina Wambrauw.

dinsdag, 02 februari, 2010

In de serie Levensverhalen hier een korte samenvatting van die van Mirjam Ates.

woensdag, 13 januari, 2010

serie levensverhalen: Christina Wambrauw

donderdag, 16 juli, 2009

Op 15 augustus wordt het formele einde van de Tweede Wereldoorlog voor Nederland en de overzeese gebieden herdacht en alle slachtoffers die tijdens die oorlog in het voormalig Nederlands-Indië zijn omgekomen. Wat betekent dit herdenken voor de direct betrokkenen? Joty ter Kulve herdenkt haar leven in een kamp op West-Java. als meisje van 15. Leest u hieronder haar herinneringen.

maandag, 29 juni, 2009

Hebben we het goed gedaan?

dinsdag, 31 maart, 2009

Eind januari vertelde Betty Gunning-Hintzen in Rotterdam haar levensverhaal. Haar huiskamer was zo ingericht dat de 20 aanwezigen er gemakkelijk in pasten. Een paar oudere vriendinnen, een vroegere student/huis-genoot, een Palestijn en een paar Turkse Nederlanders vormden haar aandachtig gehoor.

donderdag, 26 maart, 2009

In de serie Levensverhalen hier een samenvatting van die van Betty Gunning-Hintzen.

Pagina's