Levensverhalen

Levensverhalen kunnen inspireren, bemoedigen en uitdagen. Van oudsher besteedt IC daarom veel aandacht aan deze persoonlijke verhalen. Sinds 2008 nodigt IC jaarlijks een aantal mensen uit om tijdens een bijeenkomst te vertellen over belangrijke gebeurtenissen in hun leven, over beslissingen en dilemma's en over datgene wat hun leven richting en zin geeft. Hieronder treft u deze verzameling levensverhalen aan. Voor informatie over komende bijeenkomsten kunt u op de Agenda kijken.

woensdag, 01 juli, 1998

Onlangs ben ik begonnen als industrieel ontwerper bij een bedrijf dat werkzaam is in de duurzame energiesector. Ik ben meteen in het diepe gegooid en kon beginnen met ontwerpprojecten, het maken van tekeningen en rapportages, het ontmoeten van klanten en leveranciers, het bijwonen van vergaderingen etc. Als ontwerper wil je graag in het midden staan van de ontwikkeling en eigenlijk niks missen. Dus bij werkoverleggen geef ik duidelijk te kennen dat elk project een uitdaging vormt voor mij om er aan bij te kunnen dragen.

Pagina's