Overslaan en naar de inhoud gaan

Internationaal

INITIATIVES OF CHANGE INTERNATIONAAL

Initiatives of Change is een internationale beweging, actief in meer dan 60 landen wereldwijd en officieel geregistreerd in 44 landen. Sinds haar ontstaan wordt Initiatives of Change nationaal georganiseerd en kent een minimum aan structuur. De verschillende organisaties en duizenden individuen wereldwijd werken op velerlei wijze samen met initiatieven en programma’s op lokaal, regionaal en internationaal niveau.

Om de onderlinge cohesie te bevorderen en de internationale slagkracht te vergroten is in 2002 Initiatives of Change Internationaal opgericht, een vereniging die de nationale organisaties en internationale programma’s samenbrengt. IofC Internationaal valt onder de Zwitserse wet en heeft de raadgevende status bij de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties en de deelnemende status bij de Raad van Europa in Straatsburg. De vereniging is een actieve deelnemer aan de Conferentie van Internationale NGO’s van de Raad van Europa.

Met haar decennialange en wereldwijde ervaring met maatschappelijke verandering wil IofC Internationaal een bijdrage leveren aan de actuele vraagstukken van de internationale gemeenschap. Het kantoor in Genève heeft daarom als doel om de visie en kennis van Initiatives of Change onder de aandacht te brengen bij de Verenigde Naties en andere internationale organisaties en waar mogelijk samen te werken voor een betere wereld. IofC Internationaal benadrukt daarbij het belang van persoonlijke verantwoordelijkheid, ethisch leiderschap en het werken aan vertrouwen bij verdeeldheid en conflict.

 

Verbonden in verscheidenheid

De wereldwijde beweging van Initiatives of Change kenmerkt zich door diversiteit en een verscheidenheid aan opvattingen. Het is een beweging die openstaat voor mensen van alle culturen, nationaliteiten, godsdiensten en levensovertuigingen, waarbij de nationale teams ieder op hun eigen manier invulling geven aan de missie van IofC.

Ondanks de verschillen kent het wereldwijde netwerk een gemeenschappelijke grondslag in het streven naar een betere wereld. In 2001 zocht het internationale netwerk dit voor het eerst expliciet onder woorden te brengen tijdens een overleg in Richmond (VS). Dit resulteerde in een verklaring van negen punten over de visie van IofC waar het hele internationale netwerk achter kon staan.

Daarop is de zoektocht naar gemeenschappelijke gronden voortgezet. In 2011 wisten de nationale organisaties overeenstemming te bereiken over een preambule bij de statuten van de internationale vereniging. Hierin beschrijven zij het wezen en de werkwijze van de beweging die de diverse wereldwijde initiatieven verbinden.

Meer op Initiatives of Change Internationaal