Overslaan en naar de inhoud gaan

Lotty Wolvekamp

Lotty Wolvekamp

Ik ben geboren op 30 maart 1953 te Nieuwer-Amstel, de eerste en enige dochter na drie zoons. Mijn ouders hadden zich net in het betaalde beroepsleven gestort na jaren onbezoldigd fulltime met Morele Herbewapening (nu Initiatives of Change) te hebben gewerkt. Mijn jeugd en school heb ik doorgebracht in Roosendaal in Brabant. Mijn interesse in IofC werd gewekt door de manier waarop mijn tweede broer Peter op 21-jarige leeftijd omging met zijn ziekte en naderend overlijden. Hij had ‘iets’ en dat interesseerde me. Mijn geestelijke zoektocht heeft ertoe geleid dat ik begin jaren ’90 ben toegetreden tot de katholieke kerk.

Sinds 1971 (met onderbreking van de studiejaren) ben ik fulltime medewerkster bij IofC, met Nederland als standplaats en betrokken bij activiteiten in het buitenland. In de zeventiger jaren was ik betrokken bij de wederopbouw van het IofC team in Canada van Quebec tot British Columbia. Spannende tijden toen de nationalistische Parti Quebecois aan de macht kwam in de provincie Quebec, de spanningen tussen Frans- en Engelstaligen hoog opliep en de oorspronkelijke bevolking, de Indianen, bijna in opstand kwam. IofC was nauw betrokken bij het bruggen bouwen tussen de diverse bevolkingsgroepen.

In de tachtiger jaren was ik betrokken bij de wederopbouw van IofC teams in Argentinië en Uruguay, kort na de Falkland/Malvinas oorlog. De gevolgen van oorlog en dictatuur zo nabij meemaken is iets dat je leven diep verandert.

In 1989 maakte ik deel uit van een IofC-missie naar Thailand. Op het programma stond o.a. bezoeken aan twee Cambodiaanse vluchtelingenkampen. IofC was gevraagd cursussen te geven om ‘van vijanden vrienden te maken’.

 

Opleiding 

gymnasium alpha te Roosendaal (zestalig)

Europese Secretaresse Academie (hoogste gemiddelde; viertalig)

 

Zelfstudie

Spaans, Russisch, Zwitserduits, een begin van Arabisch

Cursus over de sociale gevolgen van de introductie van computers in bestaande werkverbanden.

Fidelio hotel computerprogramma.

Exact boekhoudpakket.

 

Hobby’s

Wandelen met mijn hond, lezen, muziek, films.

 

Enkele andere hoogtepunten:

Ontwikkeling en introductie van computersystemen voor het internationale IofC conferentiecentrum te Caux, Zwitserland

Mede-organisatie drie conferenties over ‘Life, Faith en Fellowship’ in Caux

Zes weken in Parijs als lid van het team van ‘Un Soleil en pleine nuit’ een one-man-show over het leven van Franciscus van Assisi. Deze show kwam ook naar Nederland en ik was betrokken bij de organisatie.

Contacten met de lekenorganisatie San Egidio te Rome

 

Functies

1982 – heden Bestuurslid Ned. Stichting IofC/MH

1990– heden Lid Financiële Commissie Ned. Stichting IofC/MH (sinds juni 2008 voorzitter)

1984 – 2003 Hoofdverantwoordelijke zomerconferentiesecretariaat te Caux, Zwitserland. Leiding over een deels vrijwillig, deels betaald team van 2 -15 mensen. Ontwikkeling en introductie computersystemen

1999 – 2004 Secretaris International Council Initiatives of Change wereldwijd

2002 – 2003 en 2004 - 2007 Secretaris International Association IofC Internationaal

2002 – heden Secretaris-penningmeester Coöperatieve Flatvereniging Mariahoeve II

2004 – 2007 Secretaris Parochiebestuur Christus Koning te Den Haag ten tijde van het samengaan van vier parochies in federatief verband naar één parochie

2010 – 2019 Bestuurslid Zwitserse Stichting IoC. De Zwitserse stichting is eigenaar van het conferentiecentrum te Caux.

 

Stuur een email naar Lotty