Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe werk je samen aan een betere samenleving?

Datum

Een interview met Wendy Meijer van Dialoog in Den Haag

´I have a dream´. Wie kent ze niet; de beroemde woorden waarmee Martin Luther King zijn speech opende in augustus 1963? Als een van de voorvechters van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging zette dominee King dialoog en vreedzaam protest in om te pleiten voor gelijke burgerrechten. Nu, ruim 60 jaar later, is dialoog nog steeds een krachtig middel om met elkaar in gesprek te gaan over mensenrechten. ‘Het vermogen om open en eerlijke gesprekken te voeren over fundamentele kwesties zoals mensenrechten is de sleutel tot het bouwen van een samenleving waarin iedereen zich gehoord, gerespecteerd en gewaardeerd voelt.’ Dat vindt Wendy Meijer van Dialoog in Den Haag. Een gesprek over de kracht van de dialoog en het verbinden van mensen.

Dialoog in Den Haag ondersteunt Initiative of Change (IofC) bij de Mensenrechten Karavaan in Den Haag. Dit is een serie gesprekken op verschillende locaties in de stad over mensenrechten die IofC organiseert in aanloop naar de viering van 75 jaar mensenrechten in Den Haag op 10 december 2023. Dialoog in Den Haag is een vrijwilligersorganisatie die kleine maatschappelijke organisaties in de stad aanmoedigt om de dialoog te omarmen en zo de verbinding tussen stadsgenoten te leggen. Dat kan over allerlei thema’s gaan, waaronder nu ook mensenrechten. Als initiatiefneemster van Dialoog in Den Haag kent Wendy de kracht van de dialoog. ‘De dialoog helpt om grote thema’s te bespreken en te vertalen naar het dagelijkse leven.’

Verbinding

Mensenrechten leent zich als thema uitstekend voor een dialoog. Er zijn er zoveel, waar moet je beginnen? Het lijkt zo groot en allesomvattend! Toch gaan mensenrechten ook om dingen die we dagelijks meemaken. Wendy: ‘Stel je zit in de tram en er komt iemand binnen die slecht ter been is. Wat doe je? Sta je op of blijf je zitten? Zelfs zo’n ogenschijnlijk klein besluit gaat over mensenrechten. Want als je slecht ter been bent, wordt je vrijheid beperkt. Dus als je iemand je zitplaats aanbiedt, geef je die persoon een stukje vrijheid.’ De bewustwording dat mensenrechten van en voor iedereen zijn, is onderdeel van de dialoogbijeenkomsten die Wendy samen met IofC en haar partners organiseert. ‘We hebben een groep getrainde en enthousiaste vrijwilligers die de dialoog begeleiden. Zij helpen de deelnemers om elkaar te leren kennen en begrip te krijgen voor elkaars standpunt. We zoeken vooral naar de verbinding tussen mensen.’

Zelf doen

'Je hoeft geen grote acties te gaan voeren om op te komen voor mensenrechten’, vindt Wendy. ‘Het gaat erom wat jij en ik kunnen doen in ons eigen leven. Ik kan in mijn eentje de wereld niet veranderen, maar ik kan wel onderzoeken wat ik zelf kan doen. En als iedereen dat doet, dan dragen we allemaal een steentje bij aan een betere en mooiere samenleving. Wij, jij en ik, wij zijn én maken de samenleving. Ik zie de mensenrechten als onze steunpilaren, als inspiratiebron voor een samenleving waarin iedereen meetelt en zich kan ontplooien. Ik vind het een eer om met onze organisatie en vrijwilligers een rol te mogen spelen bij de dialoog over mensenrechten in Den Haag.’

Bewustwording

De dialoog over mensenrechten maakt veel los, merkt Wendy. ‘Het maakt mensen bewust van wat onze mensenrechten zijn. Wat ze betekenen in ons dagelijks leven. En dat er nog zoveel mensenrechten onder druk staan. Ook in onze mooie stad Den Haag. Ook hier kennen we woningnood, kan niet iedereen meedoen met de samenleving, is er sprake van discriminatie en racisme. De dialoog daagt deelnemers uit om na te denken over wat ze persoonlijk kunnen doen om een positieve impact te hebben.’

In actie voor mensenrechten

´Dialoog is een van de manieren om in actie te komen voor mensenrechten´, benadrukt Wendy. `Ook andere vormen van het beschermen van mensenrechten dragen bij aan een stad en wereld waar oog is voor mensenrechten. Denk bijvoorbeeld aan demonstraties voor LGBTQ+-rechten, de wereldwijde protesten na de dood van George Floyd, mensenrechtenadvocaten die wereldwijd rechtszaken aanspannen voor slachtoffers van mensenrechtenschendingen of vele vrijwilligers die voorlichting geven of meedoen aan acties zoals de ´Write for Right´actie van Amnesty International om aandacht te vragen voor mensen die onterecht vastzitten of worden bedreigd vanwege hun werk, mening of om wie ze zijn.’

Moed

Opkomen voor mensenrechten kan spannend zijn, weet Wendy. ‘Als je ziet dat iemand gediscrimineerd wordt voor je neus, dan moet je moed hebben om daar iets van te zeggen. Hoe doe je dat dan met respect naar alle betrokkenen? Het is best eng om je mening te laten horen. Daarom willen we tijdens het festival ‘Geloven in Mensenrechten’ op 10 december een dialoog organiseren over het vinden van die moed en het omzetten van die moed in positieve actie.’ En dat hebben we nodig. Wendy: ‘Als we die mensenrechten voor elkaar krijgen, dan hebben we een hele mooie samenleving.’

Wil je meedoen met een van de dialogen over mensenrechten? Op vrijdag 10 november trekt de Mensenrechten Karavaan van IofC langs de  Bahá'í. De dialoog gaat dan over mensenrechten en religie. De bijeenkomst duurt van 13:15 tot 17:00 uur. Je kunt je hier aanmelden.

Karin Hiralal.