Overslaan en naar de inhoud gaan

Over ons

Initiatives of Change is een wereldwijd netwerk van mensen met als doel zich in te zetten voor een betere samenleving.

Wie Wij Zijn

Initiatives of Change (IofC) is een wereldwijd netwerk van mensen van verschillende levensovertuiging met als gemeenschappelijk doel zich in te zetten voor een betere samenleving, ieder te beginnen bij zichzelf. Het netwerk heeft een rijke geschiedenis en begon in Nederland in 1928 als de Oxfordgroep.

 

Visie

IofC streeft naar een rechtvaardige, vreedzame en duurzame wereld waaraan iedereen op zijn eigen wijze een gewetensvolle bijdrage kan leveren. Wij zijn ervan overtuigd dat er een wezenlijk verband bestaat tussen persoonlijke en maatschappelijke verandering. Positieve verandering in persoonlijke motieven en gedrag draagt bij aan een positieve ontwikkeling in de wereld. Hoe we dit doen, kun je teruglezen in de benadering van IofC.

 

Missie

IofC daagt eenieder uit om pionier te zijn voor een betere wereld en de verandering die men in de samenleving wil zien zelf voor te leven. Wij willen mensen hierbij ondersteunen, inspireren en met elkaar verbinden. IofC biedt ruimte voor ontmoeting, reflectie en het delen van ervaringen voor mensen die op zoek zijn naar hun eigen rol in het streven naar een betere wereld. Zo wil IofC een katalysator zijn waardoor goede voornemens en plannen ook werkelijkheid worden; van theorie naar initiatieven in de praktijk

 

Speerpunten

Door te werken aan verzoening en wederzijds vertrouwen bij conflicten en verdeeldheid.

Goed bestuur op ieder niveau door het stimuleren van een cultuur van leiderschap gebaseerd op morele integriteit, compassie en onzelfzuchtige dienstbaarheid.

Economische rechtvaardigheid en duurzame omgang met natuur en milieu door te inspireren tot een verandering van motieven en gedrag.

Het Kernteam

 

Het kernteam van IofC Nederland bestaat uit vijf leden en twee adviseurs, klik hier om verder te lezen: