maandag, maart 1, 1999

Keuzes voor de 21ste eeuw - zo'n tachtig mensen kwamen zaterdag 6 maart naar een conferentiedag over dit thema in Holiday Inn in Utrecht. Een afwisselende dag met in de ochtend sprekers die het onderwerp 'keuzes maken' vanuit verschillende gezichts-punten belichtten. 's Middags waren er werkgroepen. Er is veel gelachen, veel herkenbare dilemma's kwamen naar voren die zich voordoen bij het maken van keuzes.

Kees Scheijgrond leidde als dagvoorzitter het thema in met de vraag of de aanwezigen die dag al hadden moeten kiezen. Ga je met de auto of met de trein? Wat trek je aan? Hoe meer er valt te kiezen, hoe moeilijker de keuze is. Maar het kan je ook bewust maken, dat je een keuze moet maken. Bij de overgang van het ene naar het andere jaar staan we vaak wel een dagje stil bij het heden en verleden. Bij de overgang van de ene naar de volgende eeuw en zeker bij de overgang naar een nieuw millennium mag daar best wat langer bij stil gestaan worden. Jos Sterk kwam in zijn inleiding ook terug op de vele keuzes die ons in het leven tegemoet treden, waardoor het moeilijk kiezen is. Hij had ervaren dat er binnenin jezelf een stem is die, als je ernaar luistert, je kan helpen een keuze te maken. Hij vertelde dat zijn grootvader hem jaren geleden eens had gevraagd of hij wist wie hij -Jos - was. Toen daar niet gelijk op gereageerd werd, had zijn grootvader gezegd: Er zijn in de wereld vele Jossen, maar er is maar één Jos Sterk. Luister er maar goed naar.

Imam Hamzeh Zeid Kailani vond de afgelopen eeuw de 'slechtste eeuw'. Deze eeuw werd gekenmerkt door oorlogen, grotere verschillen tussen arm en rijk dan ooit tevoren, een slechte toestand van het milieu. Oorlogen, zei hij, geven alleen maar verliezers. Er zijn slechts winnaars wanneer een strijd positief is. Zo kiest hij voor de volgende eeuw voor strijd voor een beter milieu en voor een betere verdeling van de opbrengsten.
 

SCHOON SCHIP

Peronne Boddaert, remonstrants predikante en Europees coördinator van de IARF (International Association for Religious Freedom) legde het accent op godsdienstvrijheid. Het is belangrijk dat mensen zelf een keuze kunnen maken en dat ze zich verankerd voelen in hun eigen overtuiging en traditie. Vanuit dat besef van verankering kan tegelijkertijd belangstelling naar de ander uitgaan, waardoor beter begrip voor elkaar kan ontstaan. Dit kan uitmonden in samenwerking tussen religies en levensbeschouwingen. 

De volgende spreker gaf hier een mooi voorbeeld van. Kumar Raval uit Engeland vertelde over de campagne die daar gestart is onder de titel Clean Slate Campaign (schoon schip maken/ met een schone lei beginnen). De campagne is geïnitieerd door Morele Herbewapening in Engeland, 'Youth with a mission' en de 'Council of Mosques and Imams' en wordt nu mede gedragen door onder andere een aartsbisschop, een kardinaal, de opperrabijn, twee imams, de president van de raad van Hindoetempels (Kumar is zelf ook hindoe), de voorzitter van de Sikh-organisatie en bekende sportmensen. De campagne houdt in dat je belooft in 1999 tenminste één praktische stap te doen om je 'lei schoon te vegen'. Het gaat er dus om wat je zelf kan doen, niet wat een ander kan doen. Als laatste spreekster kwam Dorien Moret aan het woord. Ze is controller bij KPN-telecom en moet vanuit die functie het management adviseren bij de te maken keuzes. Bij het nemen van beslissingen heb je te maken met verschillende belanghebbenden (de zogeheten 'stake holders'). Daartoe behoren de werknemers, de klanten, de concurrenten, maar ook de maatschappij als geheel. Dorien vindt het belangrijk, hoewel dit vaak niet het voornaamste doel van het bedrijf is, in haar adviseringen de maatschappij een duidelijke rol te laten spelen. Het was een inspirerende dag met praktische handvaten en onderwerpen waar nog eens over nagedacht kan worden.
 

Marina van der Zee

Uit: Ander Nieuws, maart/april 1999