Overslaan en naar de inhoud gaan

Organisatie

      

Organisatie

Initiatives of Change (IofC) is in hoofdzaak een vrijwilligersorganisatie met een losse organisatiestructuur. Het is een netwerk van mensen met een gedeelde overtuiging: verandering in de wereld begint bij jezelf. Een klein aantal betaalde krachten, een kring vrijwilligers en een groep actief betrokkenen en vrienden dragen gezamenlijk het werk en de initiatieven van IofC in Nederland. Vaak werken zij in teams.

Het is een dynamisch netwerk. Nieuwe initiatieven leiden tot nieuwe samenwerkingen en nieuwe gezichten. Tegelijkertijd voelen veel mensen een levenslange betrokkenheid bij het werk en gedachtegoed van IofC. Via onder andere de digitale nieuwsbrief blijven mensen op de hoogte van de ontwikkelingen binnen IofC.

 

Centrum aan de Amaliastraat in Den Haag

Het centrum in Den Haag biedt sinds 1952 ruimte voor de activiteiten van Initiatives of Change Nederland, zoals lezingen, discussie- en filmavonden en gespreksgroepen. Ook huist hier het kantoor van de stichting. Daarnaast worden er activiteiten elders in het land georganiseerd.

 

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van de middelen en goederen van de stichting. Ook zet het de grote lijnen van het beleid uit in een beleidsplan, in samenwerking en overleg met actief betrokkenen en vrienden van IofC. De raad van toezicht is belast met het onderzoek en de goedkeuring van de jaarrekeningen. Ook heeft de stichting een financiële commissie die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de dagelijkse financiële handelingen.

 

ANBI-status

De stichting is voor haar financiële middelen afhankelijk van giften en legaten. Sinds 2008 heeft IofC in Nederland de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), wat betekent dat donaties aan de stichting aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen.

 

Internationaal netwerk

De Nederlandse stichting is lid van Initiatives of Change Internationaal, dat de nationale verenigingen en internationale programma’s samenbrengt. De internationale vereniging heeft de speciale raadgevende status bij de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties en de deelnemende status bij de Raad van Europa.

Lees hier het actuele beleidsplan van IC Nederland: Op weg naar 2020.