zaterdag, mei 1, 1999

In Nederland verandert onze samenleving met de binnenkomst van vele nationaliteiten. Ik ben oer Hollands, van voor de oorlog, opgevoed met vaderlandse liederen, trots op onze geschiedenis en op het Christelijk cultuurgoed van Europa.

Soms maak ik me zorgen over het verlies van onze nationale identiteit. Iedere tijd echter stelt zijn eigen uitdaging. Meer dan ooit zijn er bruggen tussen mensen nodig, of het nu is in Palestina, Kosovo of hier. Mijn man en ik hebben ons afgevraagd hoe we bijvoorbeeld met de Marokkanen hier kunnen samenwerken. Wij hebben in Marokko gewoond, en we vergeten nooit de warme hartelijkheid waarmee we werden ontvangen. Wij ontmoetten er een man, die ons de sleutel van het huis van zijn familie in Sevilla toonde, zo'n 500 jaar oud. Vanaf ongeveer 750 tot 1492 heeft het Kalifaat van de Moren geheerst in Zuid Spanje. Er waren Moren-wijken, Joodse en Christenwijken. Men wedijverde met elkaar en kunsten en wetenschappen bloeiden. Interessant is dat 'Gedurende die donkere eeuwen het enige voorbeeld van normaal Joods bestaan in het westen te vinden was in het Spanje van het Kalifaat', aldus Larry Collins. Tot er een eind aan kwam door de Christenen. Soms geeft het leven je een zetje: Tussen de post lag een stadsblad dat hier meestal niet bezorgd wordt. Toevallig keek ik erin en zag daar een oproep van een Marokkaanse studente aan haar landgenoten om hun stem te gebruiken bij de gemeenteraadsverkiezingen van Rotterdam. Daar was iemand, die verantwoordelijkheid wilde nemen. Toen ik het stadhuis opbelde om haar naam te weten te komen, antwoordde een andere Marokkaan. We maakten een praatje en spraken af dat hij eens met zijn familie op bezoek zou komen. Zo leerden we hem en de studente kennen en ontdekten we, dat er veel te luisteren valt en te begrijpen. Zij zoeken naar wegen om hun landgenoten bij te staan in het zoeken naar hun identiteit en de opbouw van een totaal nieuw leven. En zij stuiten dikwijls op het feit dat wij Nederlanders moeilijk iets uit handen geven. Er is veel vertrouwen en goede vriendschap nodig, maar het geeft mij hoop voor een toekomst, waaraan verschillende volken het beste uit hun cultuur bijdragen. Betty Gunning - Hintzen Uit: Ander Nieuws, mei/juni 1999.