Doe Groen!

Click here for English. 

De Europese Green Deal streeft er naar om Europa het eerste klimaatneutrale continent te maken per 2050. Op Europees en mondiaal niveau wordt aandacht besteed aan de groeiende klimaatcrisis. Veel jongeren voelen zich echter weinig betrokken bij de politieke besluitvorming, zoals bleek tijdens het door Initiatives of Change Nederland (IofC) geïnitieerde project Buro EU in 2020. Hoe kunnen we jongeren betrekken bij de Europese klimaatdoelstellingen en de Green Deal bekend maken bij deze doelgroep?

Het nieuwe programma Doe Groen! van IofC duurt van september 2021 tot en met juli 2022. In dit programma trekken IofC en studenten erop uit, op zoek naar nieuwe perspectieven over duurzaamheid. Onder het motto ‘een betere wereld begint bij jezelf’ wil IofC hen niet alleen laten nadenken over duurzaamheid, maar ook inspireren tot duurzaam gedrag.

Tijdens de bezoeken aan groene burgerinitiatieven, biologische/vegetarische kookworkshops en andere activiteiten gaan jongeren in gesprek met zichzelf en elkaar. Hoe kunnen zij groene perspectieven omzetten in groen gedrag? Welke handvatten hebben zij daarbij nodig? Wat weten ze van de Green Deal en de rol van de EU? En hoe kan die kennis uitgebreid worden? In dit programma gaan jongeren concreet aan de slag met deze vragen door groen te denken én groen te doen.

Dit project is mogelijk gemaakt door Initiatives of Change Nederland en de Nederlandse vertegenwoordiging van de Europese Commissie.

Duurzaamheidsweek InHolland en de Haagse Hogeschool

In het kader van de Week van de Duurzaamheid bezoekt IofC van 4 tot 8 oktober Hogeschool InHolland en de Haagse Hogeschool. De studenten spelen het door IofC ontwikkelde Duurzaamheidsspel en praten verder over hun ideeën over klimaatverandering en duurzaamheid. Ook krijgen zij de kans om zich aan te melden voor bezoeken aan duurzame burgerinitiatieven en vegetarische en biologische kookworkshops.

 

Meer weten? Neem contact  op projectcoördinator Elly Stigter!
0626084812