Doe Groen!

Click here for English. 

De Europese Green Deal streeft er naar om Europa het eerste klimaatneutrale continent te maken per 2050. Op Europees en mondiaal niveau wordt aandacht besteed aan de groeiende klimaatcrisis. Veel jongeren voelen zich echter weinig betrokken bij de politieke besluitvorming, zoals bleek tijdens het door Initiatives of Change Nederland (IofC) geïnitieerde project Buro EU in 2020. Hoe kunnen we jongeren betrekken bij de Europese klimaatdoelstellingen en de Green Deal bekend maken bij deze doelgroep?

Het nieuwe programma Doe Groen! van IofC duurt van september 2021 tot en met juli 2022. In dit programma trekken IofC en studenten erop uit, op zoek naar nieuwe perspectieven over duurzaamheid. Onder het motto ‘een betere wereld begint bij jezelf’ wil IofC hen niet alleen laten nadenken over duurzaamheid, maar ook inspireren tot duurzaam gedrag.

Tijdens de bezoeken aan groene burgerinitiatieven, biologische/vegetarische kookworkshops en andere activiteiten gaan jongeren in gesprek met zichzelf en elkaar. Hoe kunnen zij groene perspectieven omzetten in groen gedrag? Welke handvatten hebben zij daarbij nodig? Wat weten ze van de Green Deal en de rol van de EU? En hoe kan die kennis uitgebreid worden? In dit programma gaan jongeren concreet aan de slag met deze vragen door groen te denken én groen te doen.

Dit project is mogelijk gemaakt door Initiatives of Change Nederland en de Nederlandse vertegenwoordiging van de Europese Commissie.
 

Verslagen

Na afloop van elke activiteit schrijft IofC een verslag. Deze kun je hieronder lezen!

1. Is Caux de plek voor antwoorden op duurzaamheidsvragen? Doe Groen! tijdens de Land, Lives and Peace conferentie 2022 (gepubliceerd op 27 juli 2022)

2. Wat hebben jongeren nodig om duurzame keuzes te maken? De laatste fase van Doe Groen (gepubliceerd op 23 juni 2022)

3. Bonenburgers, kiemplantjes en 'elektrische' madeliefjes - De vegan kookworkshop bij THUAS (6 mei 2022)

4. Den Haag Kleurt Groen - De eerste Haagse groene inspiratiedag (23 april 2022)

5. Kan alleen de wetenschap het klimaatprobleem oplossen? De Duurzaamheidsdagen bij TU Delft (16-17 februari 2022)

6.  Is er sprake van een 'groene' emanciebeweging? Doe Groen! als inspiratiebron voor jongeren (28 januari 2022)

7. Melkrobots, luxekoeien en ‘transFARMation'. Een inspirerend bezoek aan Floating Farm in Rotterdam (2 december 2021)

8. Gaat Minimalisme het nieuwe normaal worden? IofC's Duurzaamheidsavond met internationale studenten (2 november 2021)

9. Van groen denken naar groen doen: de Duurzaamheidsweek bij InHolland en de Haagse Hogeschool (4-8 oktober 2021)
 

Impressie van de Duurzaamheidsweek 2021

Activiteiten Doe Groen!

Voor het project Doe Groen! hebben we de onderstaande activiteiten gerealiseerd:

A. Duurzaamheidsspel tijdens Duurzaamheidsweek - 4 t/m 8 oktober 2021
B.Vegetarische hamburgerproeverij en filmavond - 2 november 2021
C. Bezoek burgerinitiatief Floating Farm - 2 december 2021
D. Duurzaamheidsdagen bij de TU Delft - 16 t/m 17 februari 2022
E. Mede-organiseren Den Haag Kleurt Groen - 23 april 2022
F. Vegan Kookworkshop - 6 mei 2022
G. Bezoek burgerinitiatief De Groene Mient - 17 mei 2022
H. Duurzaamheidsspel tijdens de Elektronisch Afval conferentie - 19 mei 2022
I. Duurzaamheidsspel met feestelijke afsluiting tijdens de Maker Faire Delft - 4 juni 2022
J. Duurzaamheidsspel tijdens Land, Lives and Peace Conference in Caux, Zwitserland - 16 t/m 18 juli 2022

 

 

Meer weten? Neem contact  op projectcoördinator Elly Stigter!

0626084812