donderdag, september 29, 2005

De presentatie van het boek ”Reiken naar een nieuwe wereld” door Hennie de Pous-de Jonge vond onder grote belangstelling plaats op 28 september 2005 in de Doopsgezinde kerk aan de Paleisstraat te Den Haag.

Centrum Initiatives of Change, Amaliastraat 10, 2514 JC Den Haag, tel: 070-3643591, fax: 070-3617209.

BERICHT:

Nieuw boek over Oxfordgroep, Morele Herbewapening, Initiatives of Change

Eerste exemplaar voor Yvonne Timmerman-Buck, voorzitter van de Eerste Kamer.

De presentatie van het boek ”Reiken naar een nieuwe wereld” door Hennie de Pous-de Jonge vond onder grote belangstelling plaats op 28 september 2005 in de Doopsgezinde kerk aan de Paleisstraat te Den Haag. Het boek behandelt op openhartige wijze het gedachtegoed en de ontwikkeling van de Oxfordgroep, Morele Herbewapening dat sinds 2001 Initiatives of Change heet, in Nederland.

Bert Endedijk, directeur van Kok/ten Have zei: “De auteur beschrijft een belangrijke beweging. Zij stelt zich kwetsbaar op door een kritische blik te werpen op de beweging die haar dierbaar is.”

Paul Nouwen, oud-hoofddirecteur ANWB die het voorwoord schreef, zei dat het boek gaat over tachtig jaar bruggen bouwen. “Wat is er actueler dan dat. Ik kom er voor uit dat ik zeer achter deze beweging sta. In onze samenleving praten we veel maar getuigen weinig… Er is grote behoefte aan mensen die voor hun mening uitkomen.”

Voor de schrijfster, die eerder les heeft gegeven op een basisschool in de Haagse binnenstad, actief is geweest in het CDA en nu werkt voor Initiatives of Change in Nederland en internationaal, is dit haar eerste boek. Ze zei: “Morele Herbewapening is in het verleden onderwerp geweest van controverses. Nu vragen mensen vaak: Bestaat het eigenlijk nog?
Ik vond het tijd voor een eerlijk boek. Het boek gaat over de ervaringen van mensen, goede en slechte ervaringen.” De schrijfster haalde een aantal punten van kritiek op de beweging aan.
En zei dat de les die getrokken kan worden is dat het altijd belangrijk is naar dissidenten te luisteren. Dit geldt voor iedere organisatie, politiek, kerkelijk of maatschappelijk. Open staan voor kritiek en bereidheid tot zelfkritiek draagt juist bij aan de geloofwaardigheid.
“Als het stof van het zelfonderzoek is neergedwarreld is er ruimte te zien wat er wel de moeite waard is om vast te houden. En dat is veel.”
Ze vervolgde: “Bruggen slaan tussen mensen en groepen is meer dan ooit nodig. Het is nodig om te ontdekken dat degene van de andere groep, cultuur of religie niet noodzakelijkerwijs een bedreiging vormt. In onze huidige samenleving wordt ons het denken in tegenstellingen welhaast opgedrongen. Er is bezinning nodig over wat voor soort samenleving we willen. Willen we wel een angstige samenleving, waar we ons zelf moeten beschermen, muren optrekken tegen… ja tegen wat of wie eigenlijk? Of is de vriendschap van onze buren een betere bescherming dan een muur?” aldus Hennie de Pous.

Yvonne Timmerman-Buck nam het eerste exemplaar in ontvangst uit handen van Hennie de Pous en vertelde dat ze net uit een symposium in de Eerste Kamer kwam dat ging over de deugden moed, eerlijkheid en betrokkenheid. Ze vond dat de schrijfster deze drie deugden belichaamde en dat zij moed toonde door eerlijk de zwakheden bloot te leggen. Ze sprak de hoop uit dat dit boek een nieuwe inspiratiebron zal zijn.

//////////////