Overslaan en naar de inhoud gaan

Benadering

IofC richt zich op het verband tussen persoonlijke en maatschappelijke verandering. Deze verbanden zijn in het internationale netwerk omgezet in het model Dynamics of Change. Onder het model wordt de benadering verder toegelicht.

Beginnen bij jezelf

Een eerlijke blik op je eigen motieven en gedrag is vaak het begin van persoonlijke verandering. Waarden als onzelfzuchtigheid, eerlijkheid, liefde en zuiverheid bieden een praktisch handvat om je eigen beweegredenen en handelingen in het dagelijks leven te onderzoeken. Lees bijvoorbeeld het verhaal van Hanine Alnassar, die tijdens een conferentie in Caux allerlei mensen ontmoet die zelf een initiatief hebben genomen voor verandering.

 

Ruimte voor reflectie

In stilte kunnen mensen ontdekken wat er diep in hun hart leeft, tot zichzelf komen en richting vinden voor het leven. Door regelmatig stil te zijn krijg je toegang tot een bron van inspiratie, vernieuwing en kracht. Voor sommigen is dit luisteren naar God – voor anderen de innerlijke stem of het geweten. Lees meer over wat stilte voor mensen betekent en hoe ze het een plek geven in hun dagelijks leven op de stiltepagina.

 

Luisteren naar anderen

Een eerlijk en open gesprek tussen mensen van verschillende generaties, levensovertuiging en culturele achtergrond schept vertrouwen en versterkt de sociale samenhang. Waar er conflict is, groot of klein, kan een eerlijke dialoog de weg vrij maken voor verzoening en gezamenlijke actie. Dit ervoeren bijvoorbeeld Koerden, Turken en Armeniërs uit de Nederlandse diaspora, die samenkwamen voor een open gesprek. Door naar elkaars persoonlijk verhalen te luisteren, ontstond er gaandeweg begrip.

 

Gerichte actie ondernemen

De mensen en programma’s van IofC beogen bij te dragen aan vrede en sociale cohesie, ethisch leiderschap, een rechtvaardige economie en een duurzame wereld. IofC doet dit door het organiseren van bijeenkomsten, deelname aan internationale programma’s en het vervullen van een netwerkfunctie. Naast lopende programma´s speelt IofC in op wat er in de samenleving gebeurt. Momenteel ondersteunt en initieert IofC verschillende initiatieven in Nederland, vaak in verbinding met het internationale netwerk door uitwisseling van kennis en ervaring.