Wie wij zijn

Initiatives of Change (IofC) is een wereldwijd netwerk van mensen met de gedeelde visie dat positieve verandering in een individu bijdraagt aan een positieve verandering in de wereld. IofC streeft naar een rechtvaardige, vreedzame en duurzame wereld waaraan iedereen op eigen wijze een gewetensvolle bijdrage levert. Het netwerk ontstond in 1928 als Oxfordgroep.

Wat wij doen

De missie van IofC is om eenieder uit te dagen pionier te zijn voor een positieve verandering in de samenleving, te beginnen in eigen leven. IofC wil verbinden - bruggen van vertrouwen bouwen; verdiepen - ondersteunen van mensen die pionier voor positieve verandering willen zijn en inspireren - ruimte en structuur bieden voor bezinning op waarden en integriteit.

Speerpunten

Vrede en sociale samenhangwerken aan verzoening en wederzijds vertrouwen bij conflicten en verdeeldheid. Ethiek en leiderschapgoed bestuur en leiderschap gebaseerd op morele integriteit, compassie en onzelfzuchtige dienstbaarheid. Duurzaam levendoor te inspireren tot een verandering van motieven en gedrag.

Er is nog geen inhoud voor de voorpagina aangemaakt.